Ylöjärvi – rohkea edelläkävijä


Ylöjärven kaupungin talous on hyvässä kunnossa ja kaupunki kehittää päättäväisesti keskustan ohella myös muita alueitaan. Uusia, joustavia liikkumisvaihtoehtoja tuo mahdollinen Tampereen seuturaitiotien ulottuminen Ylöjärvelle tulevina vuosina.

Yli 33 000 asukkaan Ylöjärven talous on vt. kaupunginjohtaja Pauli Piiparisen mukaan hyvässä kunnossa ja asukaskohtainen velka on alle 2 500 euroa. Kaupunkia voidaan siis kehittää aiempaakin kasvuhakuisemmin.

Vuosien 2018–2028 kaupunkistrategiana on Ylöjärvi – rohkea edelläkävijä. Tämä määrittää kunnan eri roolit ja toimet, joiden avulla kuljetaan kohti visiota. Strategia päivitetään uuden valtuustokauden alkaessa.

”Ylöjärvi tiivistää keskusta-aluettaan.”

Alueiden kehitystä yhteistyönä

Teivon ravirata-alueen ja sen lähiympäristön osayleiskaavatyö valmistuu tämän tai ensi vuoden aikana, minkä jälkeen alkaa alueen asemakaavoitus vaiheittain.

”Aluetta kehitetään Tampereen ja Ylöjärven aiesopimuksen mukaan asumis-, lähipalvelu- ja virkistysalueeksi. Tiivis ja korkea kaupunkimainen rakentaminen olisi pääosin kerrostaloja ja liiketiloja, ja asukkaita alueelle tulisi 2 000–4 000”, Piiparinen esittelee.

Tampereen seuturaitiotie voisi olla Teivon kohdalla vuosien 2029–2032 tienoilla, jos rakentamispäätös tehdään.

Laajin yksittäinen täydennysrakentamiskohde Kirkonseudun keskusta-alueella on Leijapuisto, jota rakennetaan tiiviisti ympäristö huomioon ottaen. Siellä olisi myös raitiotiereitin Ylöjärven päätepysäkki.

Alueella on lisäksi jo käynnistetty asemakaavamuutostyö, joka mahdollistaisi S-marketin muutoksen Prismaksi. Vieressä olevalla Kultaniityn alueella on jo luovutettu kerrostalotontti ja kaksi rivitalotonttia, joihin rakentuu yhteensä noin 100 uutta asuntoa.

Kolmantena alueena Piiparinen mainitsee Mäkkylänrinteen peltoalueineen, jonne tulee täydennysrakentamista hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Se on tiheään joukkoliikenteeseen tukeutuva asuinalue, jonne on suunnitteilla tiivistä ja korkeaa asuntorakentamista sekä yritystiloja. Alueen asukasluvuksi on kaavailtu 1 000–2 000 henkilöä. Myös Mäkkylä olisi raitiotien varrella.

Vt. kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen, kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen ja kaavasuunnittelija Roosa Saarela esittelevät uuden Tampereen rajalle rakentuvan Vuorentaustan asuinalueen laajennussuunnitelmia. Alue on jo nyt herättänyt suurta kiinnostusta. Kuva: Mika Hiltunen

Uusi asuinalue Vuorentaustaan

Kaavoituspäällikkö Esko Hyytisen mukaan Ylöjärven tavoitteena on monipuolinen tonttitarjonta ja tasainen rakentamisvauhti. Kaupungissa on paljon asema- ja yleiskaavasuunnitelmia vireillä ja kaupungin kaavoittajien lisäksi on suunnittelua tilattu ulkopuolisilta konsulteilta.

”Asuntorakentamisen uusi iso kokonaisuus on Vuorentaustan asemakaavan laajennusalue Tampereen rajalla eli asuinpientalojen, rivitalojen ja kerrostalojen muodostama asuinalue yhteensä noin 1 650 asukkaalle. Yleisilmeeltään alueesta tulee matalaa ja tiivistä”, Hyytinen kertoo.

Alueelle tulee myös muun muassa alakoulu ja päiväkoti. Asemakaava olisi hyväksymiskäsittelyssä tämän vuoden loppuun mennessä, alueen rakentaminen alkaisi 2023 ja tonttien jako 2024.

Myös omakotitonttien kysyntä on hyvin vilkasta. Tänä vuonna on tulossa 27 tonttia suosituilta Siltatien ja Siivikkalan alueilta.

Yritystonttien pääpaino on Kolmenkulman alueella ja Siltatien yritysalueella, joiden valtteja ovat hyvät liikenneyhteydet, hyvä näkyvyys liikenneväylille ja monipuolinen tonttitarjonta.

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi