Ylävatsavaivat kannattaa tutkia ajoissa – avuksi suomalaisinnovaatiot


Ylävatsavaivat ovat Suomessa yleisiä ja varsinkin vanhemmissa ikäluokissa niiden taustalla voi usein olla helikobakteeri-infektio ja siitä tai autoimmuunitaudista seuraava oireeton atrofinen gastriitti eli mahalaukun limakalvon surkastuma. Suomalaisen Biohit Oyj:n innovaatiot GastroPanel ja ColonView-FIT voivat helpottaa riittävän aikaista diagnosointia. 

 

Ylävatsavaivoista kärsii Suomessa 20–40 prosenttia ihmisistä. Osa näistä on harmittomia toiminnallisia vaivoja, mutta varsinkin vanhemmissa ikäryhmissä esiintyy helikobakteerin aiheuttamaa atrofista gastriittia. Tämä ja mahalaukun limakalvon korkea haponeritys lisää maha- ja ruokatorvisyöpien riskiä. Näihin syöpiin sairastuu vuosittain lähes tuhat ihmistä ja menehtyy yli 700. 

Mahasyöpäriskin lisäksi atrofiseen gastriittiin liittyy myös muita riskejä kuten B12- vitamiinin, raudan, kalsiumin, magnesiumin ja sinkin sekä eräiden lääkeaineiden imeytymishäiriöitä. Varsinkin vanhemmilla ihmisillä atrofisesta gastriitista (hapoton maha) johtuva riski kasvaa myös maha-suolikanavan ja keuhkojen vaikeisiin infektioihin. Saattaa olla mahdollista, että atrofisesta gastriitista ja sen liitännäissairauksista johtuen myös koronaviruksen aiheuttaman infektion riski ja vaikeusaste kasvaa. Siksi erityisesti ikäihmisten koronavirustestauksia voisi olla hyödyllistä täydentää GastroPanel-testillä. 

Seulonnat ja oikea-aikaiset innovatiiviset testit käyttöön 

Nykyhoitosuositusten mukaiset helikobakteeritestit eivät auta tunnistamaan mahalaukun limakalvon atrofista gastriittia tai korkeaa haponeritystä. Biohitin GastroPanel-testillä ja tulosten tulkitsemiseen suunnitellulla GastroSoft-ohjelmalla yhdessä potilastietojen kanssa saadaan laajempi ja luotettavampi kuva mahalaukun limakalvon rakenteesta ja toiminnasta. 

Jos tällä yhdistelmällä seulottaisiin maha- ja ruokatorvisyövän riski esimerkiksi kymmenen ikäluokkaa; 65–74-vuotiaat, noin 600 000 ihmistä, saataisiin suuri määrä tietoa ja säästettyä eliniänaikaisista terveydenhuollon kuluista noin 800 milj. euroa. 

Varsinkin ikäihmisillä ylävatsavaivojen takana voi olla suolistoperäiset ongelmat. Biohitin ColonView-FIT auttaa suolistosyövän esiasteiden varhaisessa toteamisessa. Olisi toivottavaa, että myös suoliston terveys selvitettäisiin osana ylävatsavaivojen hoitoa. 

Kehitys on mennyt huomattavasti eteenpäin ja testit tulisi ehdottomasti saada ylävatsavaivojen ja refluksioireiden primaaridiagnostiikkaan sekä seulontoihin, jotta voitaisiin parantaa potilasturvallisuutta sekä välttää jopa turhia syöpäkuolemia ja kustannuksia. 

Acetium: Atrofinen gastriitti tai pitkäkestoinen PPI-lääkitys johtaa hapottomaan mahaan, johon liittyy muiden muassa mahasyövän riski. Tutkimustieto tukee ajatusta, että tätä riskiä voisi olla mahdollista vähentää eliminoimalla hapottomassa mahassa syntyvää karsinogeenistä asetaldehydiä Biohit Oyj:n kehittämillä Acetium-kapseleilla.  

www.gastropanel.com | www.colonview.fi | www.biohit.fi/lisatietoja | www.acetium.fi 

https://www.gastropanel.com/fi/kustannushyoty/gastropanelilla-saavutettavat-kustannussaastot-seulonnassa 

Huslab: ”Tutkimuksia käytetään mahavaivaisen potilaan oireiden selvittelyissä, helikobakteeri-infektion diagnostiikassa sekä atrofisen gastriitin varhaistoteamisessa” 

Kela-korvaus lääkärin lähetteellä, www.biohit.fi/gastropanel-lahete 

Jaa tämä artikkeli


Innovaatiot