YHTEISTYÖ KOROSTUU oppisopimuskoulutuksessa


Onnistunut oppisopimuskoulutus on työnantajayrityksen, oppisopimustoimiston ja oppilaitoksen tiiviin yhteistyön tulos. 

Turun oppisopimustoimiston johtava koulutustarkastaja Pekka Koivisto kertoo mielenkiinnon oppisopimuskoulutuksia kohtaan kasvaneen vauhdilla. Viime vuonna Turussa käynnistyi peräti 1200 uutta koulutusta. Pääasiassa työnantajayritys rekrytoivat oppisopimuksella uusia työntekijöitä, mutta myös henkilöstön ammatillinen täydennyskouluttaminen oli vilkasta. Oppisopimukseen on hakeutunut myös paljon yrittäjiä, jotka kouluttautuvat omassa yrityksessään. 

Oppisopimuksella voi opiskella ammatillisen perus-, ammatti-ja erikoisammattitutkinnon. Myös tutkinnon osan tai yksittäisen kurssin suorittaminen onnistuvat. 

”Koulutus voidaan aloittaa joustavasti, kun työsopimus on tehty. Työsopimus tehdään usein koulutuksen ajaksi, mutta valtaosa opiskelijoista työllistyy kouluttavaan yritykseen vakituisesti. Oppisopimus edellyttää opiskelijalta oma-aloitteisuutta, joten se sopii usein parhaiten työelämässä jo toimineille aikuisille”, Koivisto sanoo. 

Osaajia teknologia-alalle 

Teknologiayritys Stera Technologies hyödyntää aktiivisesti oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksia. HR-asiantuntija Henna Hellmanin mukaan Stera on sekä rekrytoinut koulutusten kautta uusia osaajia, että täydennyskouluttanut henkilöstöään. Kone- ja tuotantotekniikan perusopintojen lisäksi koulutukset ovat painottuneet robotiikkaan, mittaus- ja kalibrointitekniikkaan sekä esimiestyöhön. Koulutusten ajalta Stera maksaa työntekijöille palkkaa. 

Opiskelu tapahtuu työn ohessa työpaikkaohjaajan valvonnassa ja opiskelija osoittaa osaamisensa näyttökokeilla. Vain koulutuksen lähiopetuspäivät, joita on koulutuksesta riippuen 1–4 kertaa kuukaudessa, tapahtuvat oppilaitoksessa. 

”Oppisopimus tuo uudelle työntekijälle tärkeää käytännön osaamista ja syventää kokeneiden työntekijöiden taitoja. Kun työn hallitsee paremmin, myös työhyvinvointi paranee. Oppisopimuskoulutus näyttöineen tuo myös Steralle yrityksenä tärkeää uutta tietoa, joka auttaa organisaation kokonaisvaltaisessa kehittämisessä”, Hellman pohtii. 

Yhteistyö ratkaisee onnistumisen 

Hellman ja Koivisto painottavat kouluttavan yrityksen, oppilaitoksen ja oppisopimustoimiston tiivistä yhteistyötä. Oppisopimuskoulutustoimisto selvittää koulutettavan sekä työnantajan koulutustarpeet ja etsii kouluttavan oppilaitoksen, joka räätälöi ja toteuttaa koulutuksen. Työnantaja vastaa koulutettavan ohjauksesta työpaikalla. 

”Tiivis yhteistyö ja koulutusten räätälöintimahdollisuus tekee oppisopimuksesta kustannustehokkaan koulutusmuodon kaikille toimijoille. Työnantaja sitoutuu ohjaamaan työntekijää ja maksaa palkan, mutta koulutuskuluja yritykselle ei tule. Tutkintokoulutuksissa työnantaja saa ohjauksesta koulutuskorvausta ja työttömän palkatessaan myös palkkatukea”, Koivisto kertoo. 

Tutustu tarkemmin: oppisopimus.turku.fi

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi