Yhteistyö edellä


Tuula Korhonen, Marja-Liisa Karjula ja Marianne Riekki tietävät, että Raahessa potilaita hoidetaan kokonaisvaltaisesti.

Moniammatillinen yhteistyö ja valmiit toimintamallit tekevät lääkärien työstä sujuvaa Raahessa.

Kun koronapandemia keväällä iski, Raahen seudun terveydenhuollossa ei oltu pulassa ikäihmisten hoidon kanssa. Heistä oli Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän oman toimintamallin ansiosta vuosittaisten terveystarkastusten ja omien potilastietokansioiden ansiosta taustatiedot heti olemassa.

Geriatrian lisäksi Raahessa on hiottu kipupolin toimintaa ja kehitetty lääkkeetöntä kivunhallintaa niin, että kivunhallintaryhmiin tulee potilaita 200 kilometrin säteeltä.

“Meillä on lääkäreitä, joilla on kivun hoidon erityispätevyys ja tarvittaessa pidämme erikoissairaanhoidon, perusterveydenhoidon ja potilaan kanssa monialapalavereita hoidosta”, kertoo kuntayhtymän kivunhallinnan ylilääkäri Tuula Korhonen.

Nämä toimintamallit, pitkä kokemus moniammatillisen yhteistyön tekemisestä ja matala kynnys konsultoimiseen vaikuttavat siihen, ettei lääkärin työstä terveyskeskuksessa tule Raahessa upottavan raskasta. Tätä edesauttaa sekin, että perusterveydenhoito ja erikoissairaanhoito toimivat samassa rakennuksessa.

“Työnkuvaa voi muokata monipuolisesti ja joustavasti talon sisällä.”

“Etenkin nuorelle lääkärille kipupotilaat, monisairaat ja psykiatriset potilaat voivat olla hankalia. Meillä on kaikkien näiden ryhmien hoitoon olemassa olevat, selkeät käytännöt”, kertoo kuntayhtymän geriatrian ylilääkäri Marja-Liisa Karjula.

Eri erikoisalojen välisen toimivan yhteistyön ansiosta terveyskeskuslääkärin on mahdollista hoitaa potilasta laaja-alaisesti terveyskeskuksessa ilman, että jatkohoidon tai -tutkimusten vuoksi potilaan tarvitsee siirtyä toiseen sairaalaan.

“Koska kaikki tietojärjestelmät toimivat yhdessä, terveyskeskuslääkäri voi tutkia potilaan paremmin ja saada itse myös tulokset, mikä on opetuksellisestikin hyvä asia”, Karjula lisää.

Yleislääketieteen erityispätevyyden samoin kuin yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen voi suorittaa kokonaan Raahessa. YEK-vaiheen lääkäri ja erikoistuva lääkäri voivat muokata työnkuvaansa monipuolisesti ja joustavasti talon sisällä. Yliopistolliseen tai keskussairaalaan ei ole pakko lähteä, mutta sekin on mahdollista. Myös päivystysrasite Raahessa on pieni, koska päivystys on ulkoistettu, mutta päivystyksiä saa halutessaan tehdä.

“Olemme joustavia. Esimerkiksi osa-aikatyö onnistuu ja olemme kehittäneet myös etätyömahdollisuuksia. Työtä voidaan räätälöidä tarpeen mukaan”, kuntayhtymän avohoidon ylilääkäri Marianne Riekki sanoo.

Jaa tämä artikkeli


Työelämä