Yhteisöllisyys ja vastuullisuus korostuvat opiskelija-asunnoissa


Kun opiskeluasumisesta jää hyvä kokemus, opiskelija haluaa jäädä Tampereelle valmistuttuaan. Se on sitä kaupungin kaipaamaa pitovoimaa. 

Niin opiskelijoiden asumistarpeet kuin ympäröivä yhteiskunta muuttuvat reilussa 60 vuodessa. Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS elää mukana opiskelijoiden arjessa ja tarjoaa noin 10 000 opiskelijalle kodinomaista ja kohtuuhintaista asumista lähes 6 400 asunnossaan. Uusia hankkeita on suunnitteilla ja rakenteilla toistakymmentä. 

”Kasvua ei tehdä hetkessä, vaan kyse on pitkäjänteisestä kehittämisestä. Johtavana ajatuksena on jo pitkään ollut rakentaa taloja hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Suurimmasta osasta taloista pystyy kävelemään ratikkapysäkille”, kertoo toimitusjohtaja Kirsi Koski. 

Etäyhteydet ovat mullistaneet opiskelua; kotoa käsin opiskellaan yhä enemmän luentojen sijaan. Samalla sosiaaliset kontaktit vähenevät, mikä on saanut opiskelijat toivomaan asuintaloihinsa yhteistiloja ja kohtaamispaikkoja. 

Uudenlaista yhteisöllisyyttä on suunnitteilla säätiön historian suurimpaan rakennushankkeeseen TOAS Hippokseen, jonne tulee yli 600 asuntoa ja asukkaita yhteensä jopa 800. Kalevaan entisen valtion virastotalon tilalle rakentuva kortteli sisältää myös liike-, toimisto-, palvelu-ja yhteistiloja. 

”Sinne on tulossa uusi asuntotyyppi eli yhteisöyksiö. Asunnoissa opiskelijalla on oma huone, jossa on lähes oman yksiön varustus, sekä 6–9 hengen kesken jaettava yhteinen tila. Tilaratkaisu antaa oman rauhan mutta tuo kaivattua yhteisöllisyyttä”, Koski sanoo. 

Kauppi, TOASin ensimmäinen puutalokohde. Kuva: TOAS

Hiilijalanjälki pienestä vielä pienemmäksi 

TOAS painottaa toiminnassaan kestävää kehitystä ja tähtää hiilineutraaliuteen Kestävä Tampere 2030 -ohjelman mukaisesti. Säätiö laati vuonna 2020 energiajohtamisen mallin, jota noudatetaan uudisrakentamisessa, perusparannushankkeissa ja ylläpidossa. 

”Aiomme vähentää kokonaisenergian kulutusta 10 prosenttia seuraavien 10 vuoden aikana, vaikka nykytilanne on jo hyvä ja kiinteistöjen määrä kasvaa. Kaikki ostettu energia on jo useamman vuoden ollut kokonaan uusiutuvaa. Koetamme läpi koko toiminnan löytää lisää ratkaisuja, jotka tukevat vähähiilisyyttä. Otamme myös asukkaat mukaan pienentämään hiilijalanjälkeä ohjeistamalla heitä vedensäästöön sekä jätteiden vähentämiseen ja lajitteluun”, Koski selvittää. 

Asukkaat ovat kiitettävästi osallistuneet pohtimaan tapoja, miten hiilijalanjälkeä voi pienentää. Ideoiden pohjalta on toteutettu kampanjoita, kuten vähennetty jätteitä. Intoa on löytynyt myös erilaisiin pilotteihin muun muassa jakamistalouden lisäämiseksi. 

Energiajohtamisen malli huomioi kiinteistöjen koko elinkaaren. Uudisrakennukset täyttävät energialuokan A-vaatimukset, ja perusparannushankkeissa haetaan mahdollisimman vähähiiliset ratkaisut. 

TOASin ensimmäinen puurakenteinen opiskelijatalo valmistui Kauppiin viime vuonna. Massiivipuisten CLT-tilaelementtien painosta noin puolet on hiiltä, joten rakennus toimii suurena hiilivarastona koko elinkaarensa ajan. Hippoksen kortteliin on tulossa mahdollisesti moninkertainen määrä puurakentamista Kauppiin verrattuna. 

”Jo tänä kesänä valmistuu Etelä- Hervantaan toinen puukerrostalo, jonka ovat opiskelijoille suunnitelleet Tampereen yliopiston arkkitehtiopiskelijat”, Koski iloitsee. 

Lue lisää: toas.fi

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä pirkanmaa