Yhä useammat taloyhtiöt kohtaavat toiveen sähköauton lataamisen mahdollistamisesta


KULUTTAJIEN KIINNOSTUKSEN sähkö- ja hybridiautoja kohtaan on todettu olevan selkeästi nousussa. Viimeisin asiaa koskeva kyselytutkimus uutisoitiin elokuun lopulla.* Kasvavan kiinnostuksen syitä kerrotaan olevan kehittyvä teknologia, houkutteleva verotus sekä uudet automallit, joita eri valmistajat ovat luvanneet tuoda markkinoille.

Käytännössä sähköautojen latauspisteen asentaminen onkin lukuisissa taloyhtiöissä jo työn alla tai harkinnassa. Asunto-osakeyhtiöiden päätöksenteon mekanismit asettavat omat suuntaviivansa asiassa etenemiselle.

Monille taloyhtiöille ensimmäisenä askeleena onkin yksittäisen tai muutaman osakkaan tahtotila asentaa latauspiste omalle autopaikalleen. Mikäli autopaikka on osakkaan hallinnassa, kysymys on osakkaan muutostyöstä. Käytännössä yhtiö ryhtyykin monesti vasta tässä vaiheessa selvittämään asiaa, jolloin päätöksenteko voi osakkaan näkökulmasta olla turhan hidasta.

Käytännössä yhtiön tulee lupaa myöntäessään selvittää ainakin nykyisen sähköverkkonsa kapasiteetti, onko yhtiössä muita latauspaikan haluavia sekä selvittää pääpiirteissään mahdolliset toteutustavat. Taloyhtiöiden olisikin järkevää tutustua asiaan jo ennen ensimmäistäkään kysyjää.

Tommi Leppänen
Lakimies, OTM

*www.autovex.fi/blogi/enemmisto-on-kiinnostunut-sahko-tai-hybridiauton-ostamisesta

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Kiinteistötalous