WIPAK ON TYÖYHTEISÖ, JOSSA USKOTAAN VASTUULLISUUTEEN JA ROHKEUTEEN


Wipak on elintarvikkeille ja sairaalatarvikkeille suunniteltujen tehokkaiden ja kestävien pakkausratkaisujen ja -palveluiden globaali toimittaja. Yrityksessä tärkeää on oman henkilöstön arvostaminen ja jatkuvan kehittymisen tukeminen. 

Globaalisti toimivassa Wipakissa yhdistyvät laatu ja luotettavuus sekä ennakkoluulottomuus. Tämä näkyy suhtautumisessa niin asiakkaisiin kuin omiin työntekijöihin. 

– Toimimme arvojemme mukaisesti ja luottamus, yhdessä tekeminen, vastuullisuus sekä rohkeus kertovat meistä paljon työnantajana. Meille hyvinvoiva henkilöstö on tärkein voimavaramme. Arvostamme omaa ja toistemme työtä, kertoo Wipakin HR Specialist Suvi Eskola. 

Wipakin visiona on olla maailman vastuullisin joustopakkausalan yritys. Kestävä kehitys ja kokonaisvaltainen vastuullisuus näkyvätkin yrityksen toiminnassa joka päivä. Raaka-aineena muovi on avainasemassa, kun siirrytään kohti energiatehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää tulevaisuutta. 

Muovipakkaukset mahdollistavat esimerkiksi elintarvikkeiden hygieenisyyden ja potilasturvallisuuden sekä tuovat energiasäästöjä keveydellään. Muovit on mahdollista kierrättää ja käyttää uudestaan lukuisia kertoja ja niitä voidaan valmistaa myös uusiutuvista raaka-aineista. 

– Muovipakkausteollisuudessa sinulla on aitiopaikka toimia ilmaston hyväksi. Vastuullisuus näkyy toiminnassamme paitsi hiilijalanjäljen pienentämisessä myös työturvallisuuden parantamisessa sekä halussamme kehittää ja sitouttaa henkilöstöämme. Uskomme, että nämä asiat ovat suurimpia vetovoimatekijöitämme, Eskola toteaa. 

MIELEKÄSTÄ TYÖARKEA 

Wipakilla panostetaan siihen, että työyhteisössä viihdytään, pysytään motivoituneina ja nautitaan työarjesta. Eskolan mukaan töitä tehdään yli toimintarajojen ja rennossa työporukassa, jossa saavutuksista iloitaan yhdessä. 

– Meille on myös tärkeää, että mahdollistamme työntekijöillemme oman osaamisen syventämisen ja kehittämisen. Tätä varten me tarjoamme esimerkiksi koulutuksia. 

Myös konkreettiset toimet kuten laaja työterveyshuolto ja liikuntaedut tukevat henkilöstön hyvinvointia. Joustavat työnteon muodot tuovat työn ja vapaa-ajan välille tasapainoa. Wihuri-konsernin osana työntekijät hyötyvät myös sen henkilökuntaeduista. 

KIINNOSTAVIA PROJEKTEJA TEKNIIKAN ALAN OSAAJILLE 

Wipakin tulevaisuudennäkymät ovat uusille työntekijöille valoisat ja turvalliset. Ammattitaitoiseen ja innostuneeseen porukkaa etsitään nyt tekniikan alan osaajia, jotka haluavat työskennellä merkittävien projektien ja innovaatioiden parissa. 

– Tuotantoalan ammattilaisia tarvitsemme tuotantolaitoksiimme, joissa valmistetaan taso- ja puhalluskalvoa koextruusio-teknologialla sekä laminoidaan, painetaan ja leikataan kalvoa ja valmistetaan pusseja. Meillä on myös paljon vaihtoehtoja vastavalmistuneille ja otamme uudet ideat innolla vastaan. Tarjoamme lisäksi harjoittelupaikkoja eri alojen opiskelijoille, Eskola kuvailee. 

Työn imuun pääsee Wipakilla helposti työntekijöiden kiittämän perehdytysohjelman avulla. Yrityksessä uskotaan, että sujuva startti luo edellytykset pitkälle uralle. 

– Alun sujuvuudella on suuri merkitys siihen, että työntekijämme ovat sitoutuneita. Meillä on siitä myös näyttönä pitkät työsuhteet, Eskola summaa. 

Tutustu tarkemmin: www.wipak.com

Jaa tämä artikkeli


Kiinnostavimmat työnantajat Teollisuus