Whistleblowing-kanava kehittämisen työkaluksi


EU-direktiivi tuo anonymiteetin turvaavan Whistleblowing-kanavan sekä käsittelyprosessin pakolliseksi kaikille yli 50 henkeä työllistäville organisaatioille. Direktiivin ydin on whistleblowereiden, eli ilmoittajien suojeleminen syrjinnältä ja kostotoimenpiteiltä.

Erika Heiskanen, partneri

”Organisaation toimintaan sisältyy aina riski sisäisistä väärinkäytöksistä. Organisaationsa eettisyydestä, maineesta ja riskienhallinnasta kiinnostunut johto pyrkii saamaan mahdollisimman matalalla kynnyksellä tietoa väärinkäytöksistä ja niiden epäilyistä, jotta päästään varhaisessa vaiheessa oikaisemaan tilanne ja rajaamaan vahinkoja”, toteaa Juuriharjan Erika Heiskanen.  

Ilmoittajalla on direktiivin jälkeenkin käytössään useita kanavia, joista hän valitsee itselleen helpoimman. Keskustelu oman esihenkilön kanssa on jatkossakin hyvä reitti, samoin yhteydenotto mediaan on vaihtoehto. Lehdistön antama lähdesuoja voi olla houkutteleva vaihtoehto vaikeassa tilanteessa, eikä silloin ole pelkoa asian kuoliaaksi vaikenemisesta.

Kanava on prosessin helpoin osa

Kanava on tärkeää ottaa oikealla tavalla käyttöön. Tavoitteena on vahvistaa organisaatiokulttuurin eettisyyttä liiketoimintaa tukevalla tavalla. Jotta ilmoituksia saataisiin omaan whistleblowing-kanavaan, eikä vaikkapa mediaan, on whistleblowing-kanavan käyttöönoton yhteydessä luotava läpinäkyvät ja luottamusta rakentavat prosessit. Myös viestinnässä on oltava huolellinen.

Erika Heiskanen korostaa, ettei kanavaa tule kutsua ilmiantokanavaksi. Sen sijaan kanavalle voi antaa aivan oman nimen, kuten esimerkiksi Destia on tehnyt. Myös ilmoituskanavaan liittyvien prosessien ja käytäntöjen sekä ilmapiirin, jossa kanavasta puhutaan ja ilmoituksia käsitellään, pitää olla luottamusta herättäviä. Näin kannustetaan vaikeiden asioiden puheeksi ottamiseen ja vaikutetaan välillisesti, mutta vahvasti, myös uudistumiseen ja kilpailukykyyn.

Juuriharja auttaa

Juuriharjan First Whistle täyttää direktiivin vaatimukset. Sen toteutus ja implementointi perustuvat vahvaan osaamiseen ja pitkään kokemukseen organisaatioiden eettisistä haasteista ja kehittämisprosesseista. Autamme myös eskalaatioprosessin ja roolitusten määrittelyssä sekä kerätyn tiedon hyödyntämisessä eettisen yrityskulttuurin vahvistamiseksi.

First Whistle on
  • EU-direktiivin vaatimukset täyttävä, sekä GDPR-säädösten mukainen
  • Tietoturvallinen, luotettava ja helppokäyttöinen
  • Suomalainen ja suomalaisessa omistuksessa, suomalaisen lainsäädännön piirissä, meiltä on helppo saada tukea tarpeen mukaan myös suomeksi
  • Tuottaa automaattisesti tietoa organisaation kehittämisen tueksi
  • Psykologisella osaamisella höystetty täysiverinen ilmoituskanava ilmoittajan olon helpottamiseksi ja siten organisaation riskien pienentämiseksi
  • Herkästi asiakasta kuunteleva, myös kehitystarpeiden suhteen. Juuriharjassa omistajat ovat arjessa mukana, päätöksenteko asiakkaiden avuksi on ketterää.
  • Suomen eettisen johtamisen ja toimintakulttuurin pioneerien kehittämä ja taustaltaan vahva. Palvelu on asiasisältöön perehtyneiden rakentama. Ja jos teille tulee lisätarpeita, kuten resurssipula, lisäkäsien ja ulkopuolisen asiantuntemuksen tarve tai tarve ammentaa useiden organisaatioiden kokemuksista, meillä on asiantuntemusta ja kapasiteettia auttaa.

www.juuriharja.fi/whistleblowing

Jaa tämä artikkeli


Bisnes