WestGroup rakentaa tulevaisuutta Pohjanmaalla


”KVR-urakointi on vahvuutemme ja WestGroup Oy Ab:n lempiruokaa. Perusurakointi on myös tärkeä osa toimintaamme.” 

Toimitusjohtaja Toni Uusi-Pohjolan kommenttiin sisältyy viesti pohjalaisen rakennusyhtiön alan kattavasta, monipuolisesta osaamisesta. ”WestGroupin toiminnan ydin on KVR-urakoinnissa, kustannustehokkaassa rakentamisessa ja projektinhallinnassa. Uusi-Pohjola sanoo ja nostaa menestystekijöiksi myös kokemuksen ja siihen luontevasti nivoutuvan uuden polven tietotaidon. 

Notkea ja tilanteisiin nopeasti reagoiva 

WestGroupin sitoutunut henkilökunta sekä omistajat, toimitusjohtajan lisäksi Jarmo Uutela, Jens Samelin, Martti Sillanpää ja Ari Männistö tuovat kukin oman erityisosaamisensa ja panoksensa WestGroupin arkeen. Uusi-Pohjola nostaa vahvuudeksi kyvyn välttää turhaa, itserakennettua sisäistä byrokratiaa yrityksen hallinnossa. ”Joustavuus on pienen toimiston etu. Vaasan alueella on ollut hyvin tilaa kaltaisellemme, notkealle ja tilanteisiin nopeasti reagoivalle toimijalle”, hän sanoo ja korostaa hyviä, luottamukseen pohjaavia yhteistyökumppanuuksia ja asiakassuhteita. 

WestGroup tunnetaan laadusta, mutta yhtä lailla myös kustannustehokkuudesta. ”Kilpailutamme erilaisia kokonaisuuksia ja optimoimme esimerkiksi runkorakennevaihtoehtoja jo laskentavaiheessa, jotta kokonaisuus vastaa pyydettyä”, Ari Männistö sanoo. Hän korostaa, ettei laadusta tingitä, vaikka esimerkiksi materiaalit mietitään tarkkaan. 

Martti Sillanpää kuvaa hankesuunnittelua toteamalla, että lopputulos ja kustannukset kääntyvät asiakkaan parhaaksi, kun homma laskentavaiheessa pölläytetään auki, ja vaihtoehdot sekä ratkaisut mietitään vielä kerran. 

AlphaP vastaa kohteiden rakennesuunnittelusta 

Vuosi sitten perustettu Insinööritoimisto AlphaP Oy on Westgroupin rinnalla kulkeva itsenäinen suunnittelutoimisto, jonka taustalla on kaksi rakennesuunnittelun kvr- huippuosaajaa; suunnittelujohtajina ja osakkaina toimivat Simon Bredbacka ja Tomi Honkala. AlphaP:n toimialueena on koko Suomi; kaksikielisellä toimistolla on meneillään hankkeita Maarianhaminasta Kalajoelle. Yhteistyö Westgroupin kanssa on tiivistä, vaikka suurin osa suunnittelutyöstä tehdään konsernin ulkopuolelle. 

”Yhteistyöprojektit perustuvat aina suunnittelijan ja asiakkaan väliseen keskinäiseen luottamukseen ja joustavuuteen. Suunnittelutoimiston ja KVR-urakoitsijan tiivis yhteistyö varmistaa loppukäyttäjälle kustannustehokkaan ja toiminnan vaatimukset täyttävän lopputuloksen”, Tomi Honkala sanoo. 

Energiaklusteri ja akkutehdashanke ruokkivat rakentamista 

Westgroup toimii pääosin Pohjanmaalla. ”Valikoituja satelliittikohteita on tällä hetkellä meneillään esimerkiksi Turun seudulla, eikä vastaavia pois suljeta jatkossakaan”, Uusi-Pohjola sanoo. Pohjanmaan alueen isona tulevaisuuden haasteena hän näkee työnjohdon saatavuuden. ”Tilannetta ei ainakaan auta suomenkielisen rakennusinsinöörikoulutuksen päättyminen Vaasassa.” Muualle opiskelemaan lähteneitä ja paluumuuttajia Uusi-Pohjola muistuttaa, että Vaasan seutu on hyvä paikka olla ja elää. 

Kiitosta saavat myös Vaasan alueen viranomaiset. ”He eivät jarruta hankkeita, päinvastoin, kannustavat rakennuslupien hakuun.” 

Westgroupin ja AlphaP:n näkökulmasta Pohjanmaa ja Vaasan ympäristö ovat jopa lähitulevaisuutta pitemmällä katsottuna keskeisiä teollisuuden ja erilaisten yritystoiminnan kehittymisen alueita. ”Energiaklusteri ja akkutehdashanke ruokkivat rakentamista pitkälle tulevaisuuteen.” 

westgroup.fi

Jaa tämä artikkeli


Infrastruktuuri Rakentaminen 2021