Vetrea kehittää jatkuvasti neurologisen kuntoutuksen toimintojaan


Vetrealla on käytössään täysin uusi kävelyrobotti Lokomat

Terveysalan kotimaisen asiantuntijan Vetrean palveluihin kuuluu vaativa neurologinen kuntoutus. Vetrean tavoitteena on palauttaa tehokkaasti kuntoutujan toimintakykyä ja parantaa elämänlaatua.

VetreaNeuron tuottaa KYS Neurokeskukselle vaativaa ja erittäin vaativaa moniammatillista laitoskuntoutusta akuutin aivotapahtuman (aivoverenkiertohäiriö, aivovamma) jälkeen. Valtaosa kuntoutujista tulee osastokuntoutusjaksolle sairaalajakson päätteeksi. Hoitojaksot ovat noin neljästä viikosta jopa kahdeksaan, riippuen lähtötilanteesta ja kuntoutumisen etenemisestä. KYSille VetreaNeuron on pitkäaikainen ja luotettu kumppani.

”Yhteistyömme toimii hyvin ja esimerkiksi potilaiden hoitojakson jälkeen antaman palautteen mukaan kuntoutus on todella laadukasta”, kertoo KYS Neurokeskuksen johtaja, ylilääkäri Pekka Jäkälä.

Vetrea toteuttaa myös Kelan ja vakuutusyhtiöiden välittämiä kuntoutuksia. Tällöin kuntoutujan sairastumisesta voi olla jo pidempi aika ja hoitojaksot lyhyempiä. Asiakkaat voivat tulla kuntoutumaan mistä päin Suomea tahansa Hangosta Ivaloon.

”Laitosmuotoisen toiminnan lisäksi meillä on avomuotoista kuntoutusta. Avoterapiaan keskittynyt kuntoutuskeskus VetreaNeuron Kupoli tarjoaa esimerkiksi fysio- ja toimintaterapiaa polikliinisesti ja kotihoitona”, kertoo neurologian ylilääkäri Kauko Pitkänen.

Laaja tiimi ja uusi teknologia kuntoutujan käytössä

Kuntoutuksen alkuvaiheessa tavoitteet ovat hyvin spesifejä ja liittyvät toimintakyvyn palauttamiseen.

”Kuntoutujalle halutaan antaa mahdollisuus palata omaan elinpiiriinsä, että hän pärjää mahdollisimman vähäisin avuin”, Pitkänen kertoo.

Myöhemmässä vaiheessa saatetaan opetella uusia taitoja tai luoda varmuutta olemassa olevien käyttöön. Samalla voidaan arvioida apuvälineiden tarvetta. Tarvetta voi olla myös psyykkiselle virkistymiselle tai omatoimisen harjoittelun motivoinnille.

Vetrealla kuntoutujan käytössä on laaja tiimi asiantuntijoita sekä uusin teknologia, esimerkiksi virtuaalinen tietokoneavusteinen kuntoutus. Pitkäsen mukaan monipuolisuus ja vaihtelevuus vaikuttavat kuntoutuksen tehoon. KYSistä kiitellään edistyksellistä teknologian käyttöä.

”VetreaNeuronissa ollaan kärkipäässä hankkimassa välineitä ja tulevaisuudessa esimerkiksi pelejä ja virtuaalikuntoutusta käytetään entistä enemmän”, Jäkälä mainitsee.

Kuntoutuksen jatkuva kehittäminen on Vetrealle tärkeää ja yritys on mukana erilaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa esimerkiksi yliopistojen kanssa.

”Pyrimme jatkuvasti löytämään uusia ratkaisuja”, Pitkänen summaa.

Jaa tämä artikkeli


Työelämä