Verotuksen huomioiminen on osa yrityksen kansainvälistymistä


Veroja on aikaisemmin ajateltu liiketoiminnasta irrallisena kulueränä, tietynlaisena menestyksen hintana. Ne ovat kuitenkin yksi osa liiketoiminnan normaaleja kuluja ja siksi on oleellista varmistaa, etteivät ne aiheuta estettä menestykselle ja kasvulle myöskään kansainvälistymisen koittaessa.

Kansainvälisille markkinoille tähtäävälle tai laajentavalle yritykselle tulee vääjäämättä eteen eri toimintamaiden paikalliset verokysymykset. Suomen johtava itsenäinen vero- ja lakipalveluiden asiantuntijayritys Alder & Sound auttaa yhdessä paikallisten yhteistyökumppaniensa kanssa suomalaisia yrityksiä suunnittelemaan toimintamallinsa niin, että riidat paikallisten verohallintojen kanssa vältetään. Veroasiantuntija Markku Rengon mukaan on keskeistä, että verotettavan tulon muodostuminen toimintamaissa on linjassa siellä harjoitetun toiminnan kanssa.

”Selkeä ja hyvin suunniteltu verotuksen toimintamalli suojaa tehokkaasti erimielisyyksiltä.”

Yleisiä kansainvälistymisen haasteita ovat kansainvälisten verotusperiaatteiden vaihteleva kansallinen tulkinta ja siitä seuraava riski kaksinkertaisesta verotuksesta.

”Esimerkiksi digitaalisten ratkaisujen osalta verotusympäristö elää jatkuvasti. Valittu toimintatapa ja sen verotuksellinen hyväksyttävyys pitää pystyä kommunikoimaan johdonmukaisesti eri maiden verohallinnoille”, toteaa puolestaan A&S:n siirtohinnoittelutiimiä vetävä osakas Petteri Rapo.

Yleisiä kansainvälistymisen haasteita ovat kansainvälisten verotusperiaatteiden vaihteleva kansallinen tulkinta ja siitä seuraava riski kaksinkertaisesta verotuksesta. Kuvassa Petteri Rapo ja Markku Renko.

Nykyään on verojen minimoinnin sijaan tärkeämpää tietää varmuudella lopullisen verokulun määrä. Säästöä tulee jo siitä, että verot maksetaan ajallaan eikä merkittävää riskiä jälkikäteisistä lisämaksuista pääse kertymään.

”Ennakointi ja avoin kommunikointi on ainoa kestävä ja verotehokas tapa toimia, kun yritys kasvaa ja kansainvälistyy”, Rapo painottaa. Hänen mukaansa esimerkiksi laajentuminen Kiinaan, täysin erilaiseen toimintaympäristöön, tuo mukanaan monia haasteita. Kun luotettava kumppani hoitaa vero- ja juridiset asiat, yritys voi keskittyä täysipainoisesti omaan liiketoimintaansa.

”Kun luotettava kumppani hoitaa veroja juridiset asiat, yritys voi keskittyä täysipainoisesti omaan liiketoimintaansa.”

”Vaikka yritys tai konserni laajentaa toimintaansa ensi kertaa tietylle markkinalle, me olemme tehneet sen jo kymmeniä kertoja muiden asiakkaidemme kanssa.” Lisäarvoa tuo myös kokonaisvaltaisuus: A&S:n palveluvalikoima kattaa vero- ja lakineuvonnan sekä niihin liittyvien digitaalisten työkalujen lisäksi myös esimerkiksi taloudellisen neuvonannon palvelut.

www.aldersound.fi

Jaa tämä artikkeli


Talous ja johtaminen