Vastuullisuus on kilpailuetu


Elinkeinoelämässä vastuullisuus tarkoittaa, että yritykset kantavat vastuunsa kaikkia sidosryhmiään, eivät pelkästään osakkeenomistajia kohtaan. Aiemmin saattoi riittää, että yritys piti huolta lakisääteisistä velvoitteistaan, mutta nyt vastuullisuudesta on tullut kilpailuetu. Yhä useampi yritys tunnistaa aiheuttamansa ilmastovaikutukset ja varmistaa, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan läpi hankintaketjun – ja raportoi tekemisensä avoimesti ja läpinäkyvästi. Hallitusohjelmaan kirjatut toimialakohtaiset vähähiilisyyden tiekartat näyttävät suuntaa tulevaisuuden vastuulliselle liiketoiminnalle.

Sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta on keskeistä, että mahdollisimman monella on mahdollisuus tehdä työtä ja saada siitä riittävä toimeentulo. Työelämän laadussa ja modernien työtapojen soveltamisessa Suomi on Euroopan kärkimaita. Digitalisaatio, talouden tieto- ja palveluvaltaistuminen, ilmastonmuutos ja vastuu ympäristöstä sekä väestön ikääntyminen mullistavat työelämää ensi vuosikymmenellä. Muutosten yhteydessä on huolehdittava sekä työelämän laadusta että tuottavuudesta. Hallituksen tavoitteena on vahvistaa työpaikkojen ja ihmisten valmiuksia ottaa muutoksia vastaan. Työpaikoilla johtamista ja liiketoiminnan osaamista ja toimintatapojen uudistamista vahvistetaan. Osaamisen kehittäminen täytyy saada jokaisen ulottuville.

Katri Kulmuni
Elinkeinoministeri

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Työelämä