VASTUULLISUUS ON KANTAVA VOIMA


EWQ Zone on digitaaliseen myymäläviestintään ja asiakasvirtojen hallintaan erikoistunut yritys, jonka arvoketjussa korostuvat ympäristövastuu, suomalaisuus ja kotimaisen työn tukeminen. 

”Vuoronumeropalvelut asiakasvirtojen hallintaan, elektroniset hintalaput ja digitaaliset infonäytöt.” Toimitusjohtaja Sampo Brisk nimeää EWQ:n kolme tukipilaria ja saa asiat kuulostamaan yhtä helpolta kuin toimintojen taustalla olevan mikroarkkitehtuurin hallinta EWQ:n asiakkaan näkökulmasta käytännössä on. ”Data liikkuu pilvessä; riittää, että integroidumme kerran asiakkaamme tietojärjestelmiin. Sen jälkeen kaikki kolme palvelua ovat käytettävissä EWQ Zonessa.” 

VASTUULLISUUTTA EI VOI OSTAA 

EWQ Jonottomat palvelut -järjestelmien ykköspaikka ja digitaalisten vuoronumeropalvelujen selkeä markkinajohtajuus perustuvat 25 vuotta kestäneeseen kehitystyöhön. Brisk toteaa suureksi kasvamisen olevan mahdollista vain, kun jokainen aidosti ottaa vastuullisuuden vakavasti. Vastuullisuus on myös menestyksekkään kaupankäynnin taustalla oleva kantava voima. ”Sitä ei voi ostaa, eikä kauppa saa kannattaa vastuullisuuden kustannuksella”, Brisk sanoo. ”Vastuullisuutta on ohjata asiakas ostamaan ympäristöystävällisesti tuotettuja, sertifioituja tuotteita. On myös varmistettava oman tuotantoketjun, alihankkijoiden ja edustettavia tuotteita valmistavien tehtaiden vastuullisuus.” 

ESL TAKAA ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN 

EWQ Digital Signage-näytöt ovat ratkaisu ajantasaisen informaation jakamiseen kaupoissa ja liiketiloissa. Liikkuvan kuvan tarjoama tieto kiinnittää huomion staattista kuvaa paremmin; taidolla toteutettu mainosvideo voi ohjata asiakasta tekemään oikeita, ekologisesti kestäviä ostopäätöksiä. Mobiilisti toimiva vuoropalvelu on yhtä lailla osa modernia ja hyvää asiakaspalvelua; EWQ Jonottomat Palvelut -järjestelmä mahdollistaa myös etäjonotuksen. Elektroniset ESL -hintanäytöt varmistavat hyvän ostokokemuksen. Tuotteen hintatieto on aina oikein sekä hyllyssä että kassalla. Järjestelmä tehostaa myös verkkokaupan keräilyä sekä hyllytystä. 

EWQ EROTTUU JOUKOSTA 

Brisk muistuttaa, että kaupan alalla alalla on syytä varautua pandemian jälkeiseen ostoryntäykseen, pitkiin toimitusaikoihin sekä hintojen korotuspaineisiin. ”EWQ erottuu joukosta”, Brisk sanoo. ”Vastuullisuus on meillä konkreettisia tekoja ja osa jokapäiväistä työtämme. Kotimaisuus on nousemassa taas arvostetuksi kriteeriksi kumppaneita valittaessa. EWQ:n näkökulmasta se on erittäin positiivinen asia.” w 

EWQ:LLE KANSAINVÄLINEN ECOVADIS -TUNNUSTUS VASTUULLISUUDESTA 

Ympäristövastuita arvioiva Ecovadis on myöntänyt EWQ:lle hopeatason sertifikaatin: yhtiö on hiilineutraali ja toimialansa kategoriassa parhaan viiden prosentin joukossa. Yhteistyö Suomen 4H-liiton kanssa jatkuu. ”Taimiteko-hankkeessa istutamme uusia hiilinieluja ja tuemme samalla haja-asutusalueilla asuvien nuorten työllistymistä”, Sampo Brisk sanoo. 

Lue lisää: https://ewq.zone 

Jaa tämä artikkeli


Kaupan Alan Tulevaisuus