Vastuullisesti vastavirtaan


Johdinsarjat ovat ratkaisevassa roolissa useassa sähkölaitteessa, jonka kanssa olemme säännöllisesti tekemisissä. Ilman johdinsarjaa ei hammaslääkärin tuoli nousisi ja laskeutuisi, liioin ei energia kanavoituisi kuljettamaan hissiä tai liukuportaita.

Johdinsarjoilla on merkitystä myös silloin, kun uusiutuvaa energiaa halutaan tuottaa ja varastoida.

Heli Toppinen ja Timo Harri ”Kun asiat tehdään oikein, kannattava kasvu on jatkossakin mahdollista
niin Suomessa kuin maailmallakin”, Timo Harri
korostaa. ”Viisainta on keskittyä niihin asioihin,
joihin pystyy vaikuttamaan.”

”Tuuli antaa tuulimyllylle liikkeen, mutta ilman johdinsarjoja ei energian talteenotto onnistu. Johdinsarjoja käytetään sekä energian siirtämiseen että tuulimyllyn ohjaamiseen”, kertoo vaasalaisen Crimppi Oy:n toimitusjohtaja Timo Harri. 

Crimppi on valmistanut johdinsarjoja jo vuodesta 2000. Yritys on kasvanut niin Suomessa kuin kansainvälisilläkin markkinoilla, ja sillä on tuotantolaitokset Vaasan lisäksi Kroatiassa ja Kiinassa. Asiakkaita löytyy ympäri maailman, mutta usko suomalaiseen osaamiseen pysyy strategisena ajurina myös jatkossa. 

”Pitkäjänteinen yhteistyö edellyttää molemminpuolista luottamusta ja avointa kommunikaatiota sekä asiakkaiden että henkilöstön kanssa”, sanoo henkilöstöpäällikkö Heli Toppinen. ”Työnteon edellytyksiin panostamalla pyrimme luomaan puitteet parhaalle mahdolliselle asiakaspalvelulle.” 

Osaava ja sitoutunut henkilöstö onkin suurin syy siihen, että Crimppi on onnistunut kasvamaan käytännössä jokaisena toimintavuotenaan. Yksi alihankintateollisuuden trendeistä on ollut siirtää tuotanto pois Suomesta, mutta Crimppi on uinut rohkeasti vastavirtaan. Toimintaa on kehitetty ja kasvatettu aktiivisesti myös kotimaassa. 

”Avoin ilmapiiri ja yhdessä sovitut toimintamallit ovat meidän arvomaailmamme mukaista tekemistä”, Heli Toppinen toteaa. ”Eritoten alalla, jossa joustavuus ja reagointivalmius ovat avainasemassa, kyky ottaa ja jakaa vastuuta nopeasti on ratkaisevaa.” 

Crimppi on 20-juhlavuodekseen uusinut niin brändinsä, arvonsa kuin toiminnanohjausjärjestelmänsä. Suurten muutosten ja investointien tarkoitus on vahvan pohjan rakentaminen yhtiön strategian mukaista kasvua varten. 

Vaasasta suunnataankin kasvun polulle luottavaisin mielin. Globaalit suhdanteet heilahtelevat, mutta lähes 20 vuoden kokemus on osoittanut, että omaan tekemiseen keskittyminen ja määrätietoinen vastuun kantaminen tuottaa tulosta.

Jaa tämä artikkeli


Bisnes