Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton puheenjohtaja Anitta Pakanen: Vanhemmilla on oikeus vaatia lapsilleen parasta


Juuri Lastentarhanopettajaliitosta Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitoksi nimensä vaihtanut liitto juhlii parhaillaan satavuotista taivaltaan.

”Tällä hetkellä voimme puhua uudesta toimintakulttuurista ja aiempaa valoisammasta tulevaisuudesta”, Anitta Pakanen sanoo vuosi sitten voimaan tulleeseen varhaiskasvatuslain kokonaisuudistukseen viitaten.

Laki takaa yksilöllisen kasvun ja oppimisen huomioivan, henkilökohtaisen varhaiskasvatuksen suunnitelman jokaiselle lapselle. Suunnitelman laatimisesta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja, ja se tehdään yhteistyössä muun henkilöstön ja vanhempien kanssa.

“Vanhemmilla on oikeus vaatia jälkikasvulleen parasta, ja on toivottavaa, että he käyvät päiväkotien kanssa dialogia ja esittävät reippaasti myös toiveita.”

Tänä syksynä julkaistiin historian ensimmäinen varhaiskasvatuksen pedagogista laatua käsittelevä kansallinen arviointi. “Jos lapsiryhmät muodostetaan pysyviksi vertaisryhmiksi, eikä tilapäisistä ylityksistä muodostu normaalia, ryhmät ovat hyvin toimivia ja oppimista tukevia.”

Laki edellyttää, että varhaiskasvatuksen taso on kaikkialla maassa yhtä laadukasta. “Mikäli vanhemmat havaitsevat vaikkapa toistuvia henkilöstöpuutteita, tilanteesta pitää puhua päiväkodin johtajan kanssa. Viime kädessä vastuussa on palveluntarjoaja, samoin kuin siitä, että ryhmissä ei ole liikaa lapsia ja että tilat ovat lapsille turvalliset.”

Iloa Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitolle tuottaa esimerkiksi uusien varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmääriin tehty lisäys. “Kasvaneiden opiskelijamäärien myötä kentälle saadaan lähivuosina lisää korkeasti koulutettua henkilökuntaa.”

Toinen ilonaihe ovat niin Suomessa kuin kansainvälisesti tehdyt tutkimukset, joissa on selvitetty laadukkaan varhaiskasvatuksen vaikutuksia elinikäiseen oppimiseen.

“Varhaiskasvatukseen osallistuneilla lapsilla on tutkitusti paremmat mahdollisuudet menestyä myöhemmissä opinnoissa ja sijoittua työelämään. Myös heidän syrjäytymisriskinsä vähenee huomattavasti”, Pakanen kertoo.

www.lastentarha.fi

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Perhe