Varautuminen saattaa ratkaista yrityksen kyvyn säilyä hengissä


Varautumissuunnittelu turvaa yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuden häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Viranomaisille varautuminen on lakisääteistä, mutta monet yritykset ovat pahasti takamatkalla. 

Jos yritys ei etukäteen huolehdi toimintansa jatkuvuudesta kaikenlaisissa skenaarioissa, lyhytkin häiriötilanne johtaa ongelmiin. Varautumaton yritys saattaa menettää väliaikaisesti työvoiman, rahoituksen tai raaka-ainetoimitukset, mikä voi keskeyttää toiminnan – pahimmillaan pysyvästi. 

”Jos organisaation ensimmäinen perehtyminen jatkuvuussuunnitelmaan tapahtuu häiriötilanteen alkaessa, on myöhäistä. Varautumissuunnitelmia tulisi jatkuvasti ylläpitää ja harjoitella sekä henkilöstöä kouluttaa”, Millogin toimitusjohtaja Sami Pitkänen pohtii.

”Meille tärkeintä on asiakkaidemme toimintakyvyn säilyttäminen, ja tämän vuoksi meidän on itse oltava toimintakykyisiä”, Millog Oy:n toimitusjohtaja Sami Pitkänen pohtii. 

Yrityksen kriittiset toiminnot on pyrittävä turvaamaan kaikissa tilanteissa. Ratkaisevia voivat olla esimerkiksi työvoiman tai energian saanti, logistiikka ja rahoitus. Näihin uhkiin voi varautua laatimalla riskiarvion sekä toimenpidesuunnitelman, jolla riskit joko vältetään tai niiden vaikutusta pehmennetään. 

”Häiriötilanteissa toimintakykyisen organisaation toiminta on ennakoitua ja nopeaa sekä pidemmälle vietyä kuin viranomaiset edellyttävät”, Pitkänen kertoo. 

Sami Pitkäsen vinkit: Varautuminen syntyy näistä 

Johtaminen ja viestintä: 

Kriisiviestinnän ja johtamisen jatkuvuussuunnitelma kuuluu jokaisen yrityksen peruspakkiin. Kaikkien tulisi kriisitilanteessa tietää, mitä on tehtävä ja miksi, sekä mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Harjoittelun ja tiedottamisen on oltava aktiivista. 

Työntekijöiden hyvinvointi: 

Tiedottaminen ja yhteydenpito ovat tärkeä osa henkilöstöstä huolehtimista. Hyvinvoiva henkilöstö pystyy nopeisiinkin liikkeisiin, mikä tuo poikkeustilanteissa tarvittavaa joustavuutta. 

Osaaminen, raaka-aineiden saatavuus ja logistiikka: 

Yrityksessä on oltava tarvittavaa osaamista kaikissa tilanteissa, jopa sotilaallisen uhan toteutuessa. Toisaalta usein unohtuu, että raaka-aineista ei ole hyötyä ilman riittävää likviditeettiä – komponentit ovat turhia, jos rahoituksen saatavuudessa on ongelmia. 

Millog tarjoaa yrityksille apua kunnossapidon ja logistiikan toimintoihin sekä varautumisen kehittämiseen ja ylläpitoon. Palvelumme kattavat myös meriklusterin tarpeet, turvallisen ammattilaisviestinnän sekä optroniikan ja kuvantamisen tuotteet. 

Pääset nopeasti alkuun varautumissuunnittelussa lataamalla maksuttoman oppaan osoitteessa www.millog.fi/varautumissuunnittelu-opas

Jaa tämä artikkeli


Tulevaisuuden Suomi