Vapauta täysi potentiaali tiimeissä muuttamalla työntekijäkokemusta


Suurimmalla osalla pidempään toimineista suomalaisyrityksistä on käytössään valtava määrä järjestelmiä ja sovelluksia, joihin tuodaan jatkuvasti päälle enemmän uutta kuin mitä poistetaan. Toistensa päälle ladotut sovellukset ja järjestelmät vaikeuttavat kuitenkin tietotekniikan toimittamista työntekijöille yksinkertaisella ja turvallisella tavalla. ”Etätyömahdollisuuden vakiinnuttua enemmän itseisarvoksi kuin uniikiksi mahdollisuudeksi, on yritysten ollut pakko muovata tietoteknisiä ratkaisujaan”, kertoo Citrixin teknologiajohtaja Peter Söderholm.

”Monet ovat rakentaneet IT-ratkaisunsa vuosien varrella olettaen, että niitä tullaan käyttämään pääasiassa toimistoissa pöytätietokoneilla. Tällaiset ratkaisut vastaavat enää harvoin, jos koskaan, nykypäivän joustavien ja liikkuvien työnteon tapojen vaatimuksia. Nykyään IT-ratkaisut onkin suunniteltava yksilön tarpeen mukaan jokaiselle henkilökohtaisesti. Työvälineiden on oltava käytettävissä ja toimittava riippumatta siitä, missä henkilö haluaa työskennellä.”

Joustavuus lisää turvallisuusvaatimuksia

Aikaisemmin, kun työtä tehtiin yhdessä fyysisessä sijainnissa toimivan verkon sisällä, eivät riskitkään olleet yhtä suuria. Tämän päivän yritysten on varmistettava tietotekniikan turvallinen käyttö, sillä liiketoiminnan nopeuden ja joustavuuden vaatimukset ovat korkeat. Näin on toiminut esimerkiksi yli 5 400 työntekijää työllistävä, yhteensä 16 eri maassa toimiva öljy-yhtiö Neste, joka otti käyttöönsä Citrix Workspaceen perustuvan, kaikille eri toimijoille (työntekijät, alihankkijat ja tytäryhtiöt) yhteisen, turvallisen ja tehokkaan digitaalisen työtilan. Nyt jokainen henkilöstön jäsen ylimmästä johdosta kuorma-auton kuljettajaan hyödyntää työssään samaa nopeaa ja nykyaikaista Citrix Cloud-pohjaista ratkaisua.

”Citrix Cloudin ja julkisen pilven yhdistämisellä voimme luoda yhtenäisen työntekijäkokemuksen”, kertoo Nesteen IT-ratkaisuista vastaava johtaja Mari Wasström. ”Tällä on valtava vaikutus tehokkuuteen ja työntekijöiden tyytyväisyyteen. Suomalaisen ratkaisun sijaan meillä on nyt globaali konsepti, joka voidaan ottaa käyttöön ympäri maailmaa taaten samalla nopean ja turvallisen käyttäjäkokemuksen applikaatiolle pilvestä.”

Älykäs työtila tehostaa ajankäyttöä

Ketterien työpaikkaratkaisujen tarkoituksena on lisätä tehokkuutta ja tuottavuutta. Työpäivän aikana kuluu paljon aikaa sovellusten ja järjestelmien välillä navigointiin, mikä aiheuttaa työhön huomattavasti tuottavuutta vähentäviä keskeytyksiä. Citrix on tämän poistamiseksi tuonut markkinoille uuden Älykkään työtilan (Workspace intelligence) ratkaisun.

”Ratkaisu vähentää sellaisiin säännöllisiin ja toistuviin tehtäviin käytettävää aikaa, jotka eivät sinällään vie kauaa, mutta yhdessä muodostavat suuren osan työpäivästä. Uudessa käyttöliittymässä on näkymä, joka tekee sovellusten välillä navigoimisesta helpompaa ja joka samalla antaa ehdotuksia muutamalla klikkauksella suoritettavista tehtävistä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kustannusten hyväksyminen tai lomapäivien ilmoittaminen.” Käyttäjän ei siis erikseen tarvitse avata ohjelmia tai järjestelmiä tehdäkseen kyseisiä kirjauksia, vaan liittymä ehdottaa niiden tekemistä muun työnteon ohessa. ”Koneoppimisen myötä sovellus oppii käyttäjästään jatkuvasti ja näin yksinkertaistaa työntekoa sekä vähentää ajanhukkaa”, Peter Söderholm päättää.

Lisätietoja: www.citrix.fi

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli IT