VANTAAN RATIKKA – uusi joukkoliikenteen yhteys, joka luo runsaasti mahdollisuuksia rakentamiseen


”Ratikkareitti tarjoaa 3 miljoonaa kerros -neliömetriä asunto-ja työpaikka-rakentamiseen.”

Vantaalle rakennettava ratikkareitti yhdistää Itä-Vantaan Tikkurilan ja Lentokentän alueisiin sekä luo merkittävän mahdollisuuden asunto- ja toimitilarakentamiselle. 

Viime vuosikymmenellä Vantaan suurin joukkoliikenneuudistus oli kehärata, joka sitoi kaupunkia yhteen. Tämän vuosikymmenen suurin hanke on ratikkareitti, joka parantaa liikenneyhteyksiä ja sitoo Itä-Vantaan vankemmin länteen. Reitin on tarkoitus avautua käyttöön vuonna 2028.

”Vantaan ratikka kestävänä liikkumismuotona sitoo Itä-Vantaan osaksi sujuvia raideliikenneyhteyksiä ja mahdollistaa itäisten kaupunginosien tasavertaisemman kehityksen. Reitin vaikutusalueelta on löydettävissä paljon uinuvaa kehittämispotentiaalia alueiden erityispiirteet huomioiden,” hankejohtaja Elina Suonranta linjaa. 

Linja tulee kulkemaan Lentokentältä, Aviapoliksen, Jumbon kauppakeskuksen ja Tikkurilan kautta Hakunilaan ja Länsimäkeen sekä Mellunmäen metroasemalle asti. Alueet tiivistyvät. 

”Ratikan reitin varrelle tiivistyvä ratikkakaupunki mahdollistaa entistä useammalle asukkaalle ja kävijälle helpot liikkumisen muodot. Pidän myös tärkeänä, että ratikkapysäkkien ympäristöt suunnitellaan ja toteutetaan laadukkaasti”, Suonranta kertoo. 

Vantaa huimassa kasvussa 

Vantaan väestönkasvu on ollut viime vuodet maan vahvinta ja saman linjan odotetaan jatkuvan. Kehäradan ympäristö jatkaa kehitystään ja ratikkareitin vartta aletaan rakentamaan. 

”Vuonna 2018 väestökasvua oli 2,3 prosenttia eli yli 5 000 asukasta, viime vuonna luku oli suurempi”, Vantaan kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä mainitsee. Hän jatkaa: ”Ratikkareitti tarjoaa 3 miljoonaa kerrosneliömetriä asunto- ja työpaikkarakentamiseen.” 

Raitiotie on yksi olennainen osa Vantaan vuoden 2030 hiilineutraaliustavoitetta – liikenteeseen halutaan lisää sähköisiä muotoja. Tulevaisuudessa väylän on tarkoitus yhdistyä Pohjois-Helsinkiin kaavailtuun raitiotieverkostoon sekä Espoon vireillä olevaan ratikkareittiin. Penttilän mukaan raitiotiet ovat pohjoismaissa kasvava trendi. 

”Raitiotie luo rungon joukkoliikenteelle ja tuo pysyvyydellään pitkän aikavälin varmuutta kaupunkikehitykselle ja kasvulle.” 

Vantaan ratikka pähkinänkuoressa 

  • Linjan pituus 19,3 kilometriä 
  • Pysäkkipareja on 25 ja niiden pysäkkiväli noin 800 metriä 
  • Liikennöintiaika 04.30-01.30 
  • Vuoroväli ruuhka-aikana 5 minuuttia 
  • Noin 82 000 matkustajaa / vuorokausi 
Jaa tämä artikkeli


Rakentaminen 2021