Valtori Akatemia kouluttaa ICT-huippuosaajia valtionhallintoon


Maija Apunen ja Mikko Neva ovat työllistyneet Valtoriin vakituisesti Valtori Akatemian kautta.

Valtori Akatemia perustettiin alun perin täydentämään tietoliikenne- ja pilvipalveluiden osaajien määrää valtionhallinnon ICT-palveluista vastaavan Valtorin tarpeisiin. Akatemian kautta koulutettavien asiantuntijoiden osaamisalueiden painopiste vaihtelee vuosittain tarpeen mukaan.

Valtori Akatemian ensimmäisellä vuosikurssilla vuonna 2018 mukana olleet Maija Apunen ja Mikko Neva ovat työllistyneet Valtoriin vakituisesti. Apunen on jo nopeasti edennyt vastuullisempiin tuotantopäällikön tehtäviin ja vastaa työssään muun muassa Verohallinnon pilvipalveluista. Neva puolestaan työskentelee toimipisteverkkojen parissa, joka tuottaa tietoliikenneyhteydet kaikille valtionhallinnon virastoille.

Apunen oli viimeistelemässä tieto- ja viestintätekniikan insinöörin AMK-tutkintoa hänen hakiessaan Valtori Akatemiaan: ”Sain jo silloin Valtorista vaikutelman dynaamisena työympäristönä. Moni ehkä kokee valtionhallinnon byrokraattisena, jota se osin onkin laissa säädettyjen tehtäviensä vuoksi, mutta hierarkia on täällä matala ja ihmisiä kohdellaan vertaisina”.

”Näin Valtorin paikkana rakentaa urapolkuani haluamallani tavalla. Nyt olen edennyt parissa vuodessa tuotantopäälliköksi, joten odotukset ovat muuttuneet todellisuudeksi”, Apunen iloitsee.

Myös Nevalla oli Akatemiaan tullessa AMK-tausta. Vaikka hän oli jo työllistynyt ICT-alalle, näki hän Valtorin tarjoavan mahdollisuuden jatkuvaan kehittymiseen: ”Täällä saa haluamallaan tavalla vastuita ja voin vaikuttaa siihen millaista työtä teen. Vaihtoehtoina on joko eteneminen urapolulla esimiestehtäviin tai syventää asiantuntijuutta jollain tietyllä alueella, ihan kumpi tapa vain on itselle sopivampi”, Neva valottaa.

”Useimmille täällä työn merkityksellisyys on tärkeä asia. Meidän tekemisemme vaikuttaa koko yhteiskunnan kykyyn toimia tehokkaasti”, Apunen summailee Valtorilla työskentelyn merkityksellisyyttä.

Valtori hakee Akatemiaansa vuosittain nuoria ICT-asiantuntijoita vaihtuviin osaamisalueisiin.

”Täällä saa haluamallaan tavalla vastuita ja voin vaikuttaa siihen millaista työtä teen.”

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja.

Valtori Akatemia on vuosittain järjestettävä noin kuuden kuukauden trainee-ohjelma uransa alkuvaiheessa oleville ICT-alan ammattilaisille, joka tarjoaa yhteiskunnallisesti merkittäviä ja sopivasti haasteellisia työtehtäviä, mukavat työkaverit ja mentorit, jotka opastavat ja perehdyttävät tehtäviin. Akatemian hyödyllisyyttä kuvaa hyvin se, että kahden edellisvuoden trainee-ohjelmaan osallistuneista lähes kaikki työllistyivät Valtoriin ohjelman päätyttyä. 

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi