Valtakunnallinen etätyösuositus päättyi – mitä nyt?


Suomessa pitkään voimassa ollut etätyösuositus päättyi lokakuun puolivälissä, koska koronarokotekattavuus on parantunut. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA suosittelee työpaikoille avointa keskustelua työnteon järjestämisestä ja henkilöstön näkemysten kuulemista. 

Monilla työpaikoilla on nyt ryhdytty pohtimaan uutta ohjeistusta tai jo annettu ohjeet työnteon järjestämisestä. MMA:n Myynti- & Markkinointi 2020 -barometrin tuloksissa nousi viime vuoden lopussa esiin, että myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset uskovat työnteon siirtyvän etenevissä määrin verkkoon. Korona mullisti myös työnteon tapoja, kun perinteisesti alan työhön kuuluvat henkilökohtaiset tapaamiset vähenivät merkittävästi. 

”Uskomme, että monilla työpaikoilla on viimeistään koronapandemian aikana huomattu etätyön hyvät puolet ja paluuta täysin entiseen ei ole tapahtumassa. Vaikka nyt ollaan jälleen palaamassa läsnätyöhön, on myös etätyö tullut jäädäkseen”, sanoo MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki. 

Työntekijän tulee kuitenkin muistaa, että mikäli työnantajan kanssa ei työsopimuksessa tai muutoin ole sovittu oikeudesta tehdä etätyötä, ei työntekijä voi itse päättää etätyön tekemisestä. Työnantajalla on myös oikeus velvoittaa työntekijää siirtymään läsnätyöhön. 

”Pelkästään siis se, että koronapandemian vuoksi on sallittu tehdä etätyötä, ei oikeuta työntekijää tulkitsemaan, että etätyöstä on syntynyt vakiintunut käytäntö. On kuitenkin enemmän kuin toivottavaa, että työnantajat ottavat työntekijöiden toiveet etätyöstä huomioon”, muistuttaa työsuhdejuristi Taija Numminen MMA:n lakipalvelusta. 

Kun työnantaja antaa määräyksiä palata läsnätyöhön, tulee työnantajan huolehtia myös terveysturvallisesta työnteosta ja turvallisesta paluusta työpaikoille. Työterveyslaitos on koonnut työnantajien tueksi ohjeita läsnätyöhön palaamiseen. 

”Me MMA:ssa iloitsemme, että työyhteisöt pääsevät jälleen vapaammin tapaamaan toisiaan. Suosittelemme kuitenkin vahvasti, että työpaikoilla keskusteltaisiin avoimesti työnteon järjestämisestä ja että laajasta etätöiden tekemisestä otettaisiin hyviksi havaitut keinot ja työnteon tavat käyttöön jatkoakin ajatellen. Myös koronalta suojautuminen on muistettava edelleen”, korostaa Hovinmäki. 

Etätyön salliminen jatkossakin helpottaa muun muassa vapaa-ajan ja työelämän yhteensovittamista. Lisäksi etätyö voi edesauttaa työssäjaksamisessa ja lisätä tuloksellisuutta. Henkilöstön näkemys työnteonjärjestämiseen on syytä ottaa työpaikoilla huomioon. 

”Uskomme, että etätyön salliminen ja sen yhdistäminen läsnätyöhön on sekä työntekijöiden että työnantajien etu”, sanoo Numminen. 

Huomioitava on myös, että alueellisia etätyösuosituksia voi tulla, mikäli koronatilanne heikkenee. Paikallisten viranomaisten ohjeistusten seuraaminen on jatkossakin tärkeää. 

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA on ammatillinen etujärjestö kaikille niille, joita yhdistää palo myyntiin ja markkinointiin. Yhdessä jäsentensä kanssa MMA tekee alojen äänen kuuluvaksi yhteiskunnassa ja luo suuntaa tulevaisuuden hyvinvoivalle työelämälle. Lisätietoa: mma.fi 

Jaa tämä artikkeli


Asiantuntijat Työelämä