Vältä virheet sähköauton latausjärjestelmän hankinnassa – teetä luotettava tarvekartoitus


“Sähköautojen lautausratkaisujen kasvua vauhdittavat sähköautojen kasvava kysyntä ja käyttöönotto, taloyhtiöiden asukkaiden ja yritysten työntekijöiden kyselyt sekä tulevaisuudessa rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD)’’, Topias Koskela linjaa. 

Sähköautojen latausjärjestelmien hankinta on taloyhtiöille ja yrityksille suuri investointi. Kokeneen asiantuntijan käyttö jo hankkeen kartoitusvaiheessa säästää merkittävästi kustannuksia ja varmistaa sähköverkon toimivuuden myös jatkossa. 

Sähköautojen latausjärjestelmien osaaja Empower PN Oy on järkevän taloyhtiön ja yrityksen ensimmäinen ja turvallinen kontakti latausasemahankkeissa. 

Hankkeen onnistuminen varmistetaan jo ennakkoon tarvekartoitusvaiheessa, jossa kokeneen osaajan mukanaolo on erityisen tärkeää. ’’Tarjouksia laitteista ei kannata suin päin lähteä pyytämään, sillä ne johtavat usein umpikujaan’’, kertoo Empowerin sähköautojen latausratkaisuista vastaava myynti- ja kehityspäällikkö Topias Koskela. 

Ennakkokartoitus säästää murheilta 

Sähköautojen latausjärjestelmien hankinnalla voi olla pitkäaikaiset vaikutukset jopa sähköverkon toimivuuteen. 

”Laadukkaalla kartoituksella vältetään sekä laitteisiin että verkkoon liittyvät riskit. Hankkeesta saadaan kustannustehokas ja kokonaistaloudellinen kun se on mitoitettu ja toteutettu tarvelähtöisesti – kiinteistön sähköverkon ja sen eri mahdollisuudet huomioon ottaen”, tähdentää Koskela. 

Merkittäviä lisäkustannuksia voi tilaajalle tuoda kaupungeissa kaapelointien uusimistarve sekä maankaivutyöt, jos ne tulevat yllättäen esiin vasta hankkeen edetessä. 

”Empower toimittaa latausasemien kokonaisratkaisuja, mutta meiltä saa kyllä myös pelkän kartoituksen. Sen kustannus on taloyhtiöille ja yrityksille usein vain muutamia satoja euroja. Se on pieni hinta siitä, että hanke onnistuu aikataulussa ja kustannukset pysyvät hallinnassa’’, Empowerin Helsingin yksikön sähköautolatausliiketoiminnan työnjohtaja Tatu Vattulainen kertoo. 

Riippumaton yhteistyökumppani takaa asiakkaalle parhaan ratkaisun 

Asiakkaalle latausjärjestelmien hankinnassa suurin ongelma on hahmottaa kokonaisratkaisu ja sen kustannus. Samalla kun laitetoimittajat haluavat myydä vain omia laitteitaan, haastetta asiakkaille lisää se tosiasia, että kentällä toimii paljon erilaisia pelureita. 

”Eräässä tapauksessa yhden latauslaitteen hankinta ja asennus olivat tulleet maksamaan asiakkaalle jopa 5 000 euroa, kun Empower olisi voinut toteuttaa sen alle puolella tästä summasta’’, kertoo taas Koskela esimerkkinä. 

Lisäksi turvallisuustekijät ovat tärkeä osa Empowerin osaamista. Jos kokonaisuutta ei huomioida ja verkko esimerkiksi ylikuormittuu, voi seurauksena olla kiinteistön pääsulakkeiden jatkuva palaminen, jossain tapauksessa jopa vakavat paloturvallisuusriskit. 

”Parkkipaikoilla näkee edelleen sähkö- ja hybridiautoja ladattavan tavallisista lämmityspistokkeista, joita ei ole tarkoitettu kuitenkaan monen tunnin mittaiseen sähköauton lataamiseen – varsinkaan kesäaikaan. Lataustehoista johtuen tavalliset lämmitystolppien pistokkeet lämpenevät niin kuumiksi, ettei niihin pysty paljain käsin edes koskemaan sormiaan polttamatta, ongelma korostuu erityisesti kesäaikaan johon niitä ei ole alunperin edes suunniteltu.’’ 

Empower PN:n Pohjois-Suomen sähköautojen lataustoimintaan keskittynyt yksikön vetäjä Jouni Huttu nostaa esiin. 

Latauskustannuksia ei myöskään huomioida perinteisessä taloyhtiön tai yrityksen lämmitystolpalla varustetussa parkkipaikassa. Tämä on epäreilua laskun maksajalle. Aina sähköautoa ladattaessa tulisikin sopia käytön kustannuksista. Myös yrityksissä jatkuva sähköauton lataus tulee lain mukaan katsoa verotettavana etuutena. 

”Lisäksi yritysten tulisi herätä siihen, että tällä hetkellä tavallisia lämmityspistokkeita käytetään sähköautojen lataamiseen – ja tarjota työntekijöilleen ja asiakkailleen turvallinen ja kestävä ratkaisu’’, Koskela lisää. 

Empower on laitetoimittajista riippumaton asiakkaan edunvalvoja ja yhteistyökumppani 

”Meiltä asiakas saa juuri sen, mitä tarvitsee – ei yli- eikä alimitoitettua ratkaisua. Lisäksi etumme esimerkiksi sähkösuunnitteluliikkeeseen nähden on se, että voimme tarvittaessa kulkea asiakkaan kanssa koko matkan aina kartoitusvaiheesta latausasemien rakentamiseen sekä ylläpitoon’’, lupaa Empower PN:n palveluliiketoiminnan johtaja Joni Parkkinen. 

Empower PN Oy on osa Empower Oyj:ta, joka on yksi Suomen merkittävimmistä sähköisen infrastruktuurin ratkaisuja tarjoavista yrityksistä. Empower PN Oy on ollut mukana toimittamassa satoja sähköautojen latausjärjestelmiä. 

Lisätietoja: Empower sähköautojen latausratkaisuista taloyhtiöille ja yrityksille voi kysyä: 
myynti.sahkoautolataus@empower.fi (taloyhtiöille, yrityksille ja organisaatioille) 

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi