VALO NOSTAA ARVOA


Valoarkkitehtuuri luo arvoa kiinteistölle, sen välittömälle ympäristölle, kiinteistön käyttäjille sekä omistajan brändille. 

Suomessa pimeä aika kestää vuodessa 166 vuorokautta, eli noin 4 000 tuntia. Se peittää mustan kaavun tavoin sisäänsä upeat rakennukset ja niiden julkisivut.

Vaikka kyseessä olisi kymmenien miljoonien eurojen arkkitehtonisesti loistokkaasti suunniteltu kohde, pimeässä sen visuaalinen arvo jää vähäiseksi. VALOA design suunnittelee kiinteistöjen ja rakennettujen ympäristöjen valaistusta.

”Nykyaikainen valaistus vaatii volyymin sijaan herkkyyttä ja harkintaa. Oikein viritettynä tämä ideologia toteutuu miellyttävänä visuaalisena ilmeenä ja tunnelmana. Se luo kohteelle uuden merkityksen, vaikuttavuuden ja pimeän ajan brändiarvon’’, VALOA design Oy:n perustaja ja suunnittelujohtaja Siiroinen kertoo.

Valaistuksen muunneltavuuden avulla rakennuksen arki-ilme voi muuntua arjesta juhlaan. Näin valaistuksesta tulee viestintää. Aivan kuten myymälässä halutaan valaista myytävät kohteet, myös upeat rakennukset kannattaa nostaa jalustalle niiden arvolle sopivalla tavalla”, Siiroinen kiteyttää. Valaistussuunnitelijaa tarvitaan ratkaisemaan, mitä kannattaa tehdä, miksi ja miten.

VALOA vastaa valaistusarkkitehtuurin kokonaistoteutuksesta ”Ammattilainen näkee helposti mitkä ovat valon mahdollisuudet ja vaihtoehdot erilaisissa kohteissa”, Siiroinen toteaa. Konseptisuunnittelun avulla arkkitehti ja kiinteistönomistaja hahmottavat etukäteen, miten kohde nähdään ja koetaan, ja kuinka se toimii myös pimeän aikaan.

Kun valaistuskonsepti on ratkaistu, laaditaan tekninen suunnitelma ja toteutus viimeistellään valaistuksen suuntauksella ja ohjelmoinnilla VALOAn ammattilaisten toimesta. ”Valo mahdollistaa näkemisen ja näkymisen. Pimeys on oikeastaan hyvä ja hieno mahdollisuus tulla nähdyksi”, Siiroinen vahvistaa.

valoa.com

Jaa tämä artikkeli


Infrastruktuuri Rakentaminen 2021