Valjasta hyödyntämätön potentiaali käyttöösi


API- ja datatalous ovat keskeisiä globaalin kasvun menestystekijöitä. “Esimerkiksi liiketoiminnassa ja omaisuuden hallinnassa syntyvää dataa voidaan hyödyntää kasvun vauhdittamiseen sekä ympäristötavoitteiden saavuttamiseen.

Potentiaalia on valtavasti ja siihen liittyvien hyötyjen sekä säästöjen tunnistamisessa API- ja datatalouden ymmärtäminen on avainasemassa”, kertoo Marjukka Niinioja, Osaangon perustaja ja yksi API-talous 101 -kirjan kirjoittajista.

Osaangon Smart Technology Advisor Hanna Pikkusaari taas nostaa uudenlaisen osaamisen kasvun keskeiseksi moottoriksi: ”Älykkäiden teknologioiden hyödyntäminen kasvun tukena vaatii uutta osaamista sekä napakkaa otetta kokonaisuuden hallinnasta – prosesseista, palveluista sekä teknologian tarjoamista mahdollisuuksista. ”

Esimerkkinä menestyksestä Market Data Forecast on listannut Osaangon yhdeksi avainpelureista ja ainoanasuomalaisena suurimpien IT-talojen joukkoon globaalissa API-hallinnanmarkkinan vuosia 2021-2026 koskevassa ennusteessa.

APIen ja datan lisäksi keihäänkärkenämme on kiinteistöjen järjestelmäympäristöjen hallinta. Osaango konsultoi yrityksiä ja julkista sektoria, sekä kouluttaa markkinalle uusia osaajia ja kehittää koulutusohjelmia yhdessä oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa.

Jaa tämä artikkeli


IT