Välittämisen kulttuuri työpaikalle


Well3:n toimitusjohtaja Johanna Huhta toteaa, että työkyvyn johtamisessa pitää siirtyä mutusta mitattavaan tietoon. Työntekijän kokonaiskuormitus saattaa jäädä esimieheltä helposti huomaamatta, etenkin etätyössä.

”Iloisia uutisia: työpaikkasi haluaa huolehtia jaksamisestasi entistäkin enemmän.” Näin alkaa työntekijöille suunnattu Wälitä-indeksin esittely. Työhyvinvointimittari on osa työkykyjohtamisen asiantuntijayrityksen Well3:n palvelupakettia. 

Työhyvinvoinnista huolehtiminen on näinä aikoina erityisen tärkeää – ja erityisen haasteellista. 

Well3 tarjoaa avuksi työhyvinvointimittaria, Wälitä-indeksiä. Säännöllinen kysely osoittaa trendin, mihin suuntaan työhyvinvointi on menossa. Näin työhyvinvointia voidaan johtaa tiedolla eikä mutu-tuntumalla. 

”Kokonaisuuteen kuuluu tärkeänä osana myös esimiesten valmennus. Huolehdimme, että he osaavat käyttää indeksistä saatavaa tietoa”, Well3:n toimitusjohtaja Johanna Huhta korostaa. 

Tarkoituksena on saada ihminen tietoisesti pohtimaan ja tarkkailemaan omaa työskentelyään ja siihen liittyviä ajatuksia, toimintatapoja ja tunteita. Kyselyssä voi myös ilmaista huolensa työkaverin tai työyhteisön jaksamisesta. 

”Työelämässä vauhti on usein niin nopeaa, ettei malteta pysähtyä omien ajatusten äärelle. Kun työntekijä miettii, mitä minulle ja työyhteisölleni kuuluu, usein omatkin ajatukset tuntuvat selkeämmiltä. Pitää vain pysähtyä”, Huhta huomauttaa. 

Nyt on aika toimia 

Ennen indeksin käyttöönottoa työyhteisössä tehdään usein työkykyanalyysi, jossa selvitetään organisaation työkyvyn tilanne. Analyysin pohjalta rakennetaan tulevia toimenpiteitä. 

”Tapaamme kuuluu osallistaa ja huomioida organisaation olemassa olevat vahvuudet. Korostamalla vahvuuksia ja kehittymiskykyä voi luottavaisin mielin ryhtyä toimeen kohti tavoitetta”, Huhta kertoo. 

Silmiinpistävä trendi tähän mennessä kerättyjen analyysien noin tuhannessa vastauksessa on ollut, että työntekijät arvioivat työkykynsä olevan kahden vuoden päästä heikompi kuin tällä hetkellä. Nyt jos koskaan tarvitaan läsnäoloa, osallistamista ja ihmisten kohtaamista — välittämisen kulttuuria. 

”Meillä ei ole varaa olla välittämättä. Nyt on aika toimia”, Huhta painottaa.

Työhyvinvoinnin tueksi 

Työkykyanalyysi – Organisaatiotason mittari lähtötilanteen kartoitukseen ja jatkuvaan seurantaan. 

Wälitä-indeksi – Henkilöstön työkyvyn mittari, joka tekee työkyvyn tulevaisuuden poikkeamat hyvissä ajoin näkyväksi. 

Wälitä-järjestelmä – Kokonaisvaltainen työkyvyn johtamisen järjestelmä, jonka avulla varmistetaan, että kaikki aktiiviset työkykytapaukset hoidetaan systemaattisesti. 

Esimiesvalmennus – Esimiehet saavat tukea ja oppivat, kuinka toimia prosessin eri vaiheissa.

www.well3.fi  

Jaa tämä artikkeli


Työelämä