Valio tekee vastuullisuustyötä asiakkaidensa puolesta


Valion Tuomas Sorri näkee vastuullisuuden viestinnässä olevan hyödyntämätöntä potentiaalia HoReCa-alalla.

Valio kehittää koko ajan omaa vastuullisuuttaan, mistä merkittävimpänä esimerkkinä on tavoite nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä.

”Me emme halua olla osa ongelmaa vaan osa ratkaisua, kun puhutaan ruoantuotannon ilmastovaikutuksista. Sen vuoksi teemme työtä kohti hiilineutraalia maitoa”, Valio Food Solutionsin myyntijohtaja Tuomas Sorri valottaa.

Hiilineutraaliudella tarkoitetaan sitä, että päästöjä vähennetään tai sidotaan ilmasta saman verran kuin niitä syntyy. Maidontuotannon päästöistä 90 prosenttia tulee tilalta, ja siellä merkittävimmät päästöt syntyvät lehmien pötsikäymisestä ja lantavarastoinnista sekä rehun- ja energiantuotannosta. Päästöjen vähentämisen kannalta vaikuttavimmat panostukset kohdistuvat hiiliviljelyn kehittämiseen ja biokaasun tuottamiseen.

”Hiiliviljelyllä tarkoitetaan nurmipeltojen hiilensidontakyvyn parantamista. Se onnistuu esimerkiksi valitsemalla nurmeksi runsasjuurisia kasveja sekä ihan vain jättämällä nurmi korkeammaksi sen sijaan että se leikattaisiin tyveen asti. Lisäksi kehitämme koko ajan lannan hyödyntämistä biokaasuna, jolla korvataan fossiilista polttoainetta energiantuotannossa ja kuljetuksissa”, Sorri kertoo.

Suomalaislehmien tuottaman metaanin määrä maitolitraa kohti on puolittunut 50 vuodessa eläinten parantuneen tuotantokyvyn, terveyden ja ruokinnan myötä: ”Suomessa maidontuotannon hiilijalanjälki on merkittävästi pienempi kuin yleisesti maidolle maailmalla laskettu lukema.”

Valio haluaa vastuullisuustyönsä hyödyttävän myös asiakkaitaan ja esimerkiksi HoReCa-alan yrityksissä on hyödyntämätöntä kilpailuetua vastuullisuuden viestinnässä: ”Vastuullisuus voi hyvinkin olla ratkaiseva tekijä kuluttajan seuraavassa ravintola- tai annosvalinnassa. Vastuullisuudesta kannattaa siksi viestiä aktiivisesti”, Sorri summaa.

www.valio.fi/vastuullisuus

 

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli