VALIDIA Tervetuloa kotiin!


Invalidiliiton omistama Validia on Suomen vanhin ja suurin, 20 paikkakunnalla toimiva vammaisten asumis-, kuntoutus- ja monipuolisten arkea tukevien avopalveluiden tuottaja, jonka tavoitteena on rakentaa Suomesta maailman paras maa vammaisille ja vammautuneille. 

Lähes jokainen joutunee jossakin vaiheessa elämäänsä tekemisiin jonkin asteisen vammaisuuden kanssa; ikään liittyviä kuulo- ja näköongelmia tai muita terveysongelmia ei kukaan voi kokonaan välttää. Lisäksi Suomessa diagnosoidaan vuosittain noin 20 000 aivovammaa, joiden yleisimmät syyt ovat kaatuminen tai liikenneonnettomuus”, asumispalveluista vastaava liiketoimintajohtaja Mari Sundberg sanoo. 

Validian palvelutarjonta on suunnattu toimintaesteisille, fyysisesti vammaisille ja kehitysvammaisille. Sundberg korostaa, että palveluiden perustana on olla tukiverkkona ihmisen ympärillä joko synnynnäisen kehitysvamman omaaville tai myös silloin, kun arki äkisti sairauden tai loukkaantumisen takia muuttaa muotoaan. ”Usein ottaa aikaa, että ihminen oppii elämään tilanteen kanssa”, hän sanoo. 

Itsenäisyys ja turvallisuus on arvokkuutta 

Varsinais-Suomessa toimii viisi Validian yksikköä ja Porissa yksi; asukaspaikkoja niissä on yhteensä lähes 200. ”Jokaisen elämä on arvokas”, Sundberg sanoo. Hän korostaa, että arvokkuutta ovat itsenäisyys ja turvallisuus, mahdollisuus tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä kaikissa elämänvaiheissa. 

”Turvallinen elämä ja oman näköinen arki mahdollistuvat Validian tarjoamilla, helposti saatavilla asumisen, henkilökohtaisen avun, päivätoiminnan sekä kuntoutuksen palveluilla, joita asiakas voi valita tarpeensa mukaan.” 

Turun alueen palvelutarjonnassa hänen mukaansa erityistä on erilaisiin palvelutarpeisiin vastaava monimuotoinen asuntotarjonta yhteisöllisestä palvelutalosta, rivitaloasuntoihin ja tavanomaiseen kerrostalon asuntokantaan integroituihin asuntoihin. 

Kaarinan uusi yksikkö on suunniteltu monialaiseen palveluasumiseen. MONA on Validian kehittämä uniikki konsepti, joka on suunnattu henkilöille, joilla on merkittäviä toiminnan ja liikkumisen rajoitteita ja haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi aistisäätelyyn, impulssiherkkyyteen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Asiakas- ja toimintakeskeisessä asumisessa korostuvat osallisuus, vaikuttavuus ja turvallinen ympäristö. Palvelua toteuttaa moniammatillinen tiimi, joka on erikoistunut vaativien asiakkaiden kohtaamiseen. 

Työelämä ei ole vain rutiineja – arjesta syntyy elämäntarinoita 

”Vammaisuuden kohtaaminen vaatii herkkyyttä. Meillä työelämä ei ole vain rutiineja. Asumisesta, pitkästä asiakassuhteesta ja sujuvasta arjesta syntyy elämäntarinoita, jotka koskettavat sekä meitä validialaisia että asiakkaitamme”, MONA-ja kehitysvammaisten palveluista vastaava liiketoimintajohtaja Päivi Lind sanoo. 

Validian tarjoamien palveluiden taustalla on laaja ammatillinen osaaminen, perinteitä ja pitkä kokemus. ”Tehtävämme on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia yhteiskunnassa. Tavoitteemme on myös poistaa ja ehkäistä vammaisuuden aiheuttamia esteitä.” 

Validia on sosiaalialan suuria työllistäjiä Turun seudulla ja koko Suomessa. Tarjolla on jatkuvasti töitä hoiva-alan ammattilaisille vakituisiin työsuhteisiin ja määräaikaisiin sijaisuuksiin. Myös alan opiskelijoille, erityisesti lähihoitajille, on tarjolla sekä vakituisia että määräaikaisia tehtäviä mm. loma-aikoina. Viime vuonna Validia työllisti lähes 200 kesätyöntekijää. Validia osallistui valtakunnalliseen Vastuullinen Kesäduuni -kampanjaan. Kesätyökampanjan kyselyssä Validia sijoittui keskimääristä paremmin mm. kysyttäessä yleistä tyytyväisyyttä kesätöihin sekä oikeudenmukaisuudesta ja tasapuolisuudesta. 

Validialainen koti 

Turun alueen yksiköistä uusin, on loppuvuodesta 2021 valmistunut Kaarinan yksikkö, ja Turun suurimmassa yksikössä on parhaillaan käynnissä iso, erityisesti yhteisiä tiloja koskeva remontti. ”Olemme ylpeitä Validian uudesta, nykyaikaisesta tilailmeestä, joka lisää sekä henkilöstön että asukkaiden viihtyisyyttä”, Sundberg toteaa. 

Esteettömät, avarat tilaratkaisut tarjoavat mahdollisuuden yhteiseen olemiseen. Asukkaat voivat ruokailla yhteisessä ruokailutilassa sekä toimia ja viettää aikaa yhdessä. 

Esteettömyyden lisäksi uusituissa tiloissa korostuu myös esteettisyys. Validian Tervetuloa kotiin -konseptissa on panostettu erityisesti moderniin ja raikkaaseen värimaailmaan sekä mukautuviin ja toiminnallisiin kalustusratkaisuihin sekä sisustuselementteihin. ”Kun avaat yksikön oven, tiedät tulleesi validialaiseen kotiin.” 

Yhteisöllisyys toimii ja toteutuu Sundbergin mukaan yhteisissä tiloissa. ”Oman asuntonsa asukas sisustaa aina oman näköisekseen. Kodikseen.” 

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi