Vain teot muuttavat maailmaa


Minulla on ollut työni puolesta mahdollisuus nähdä monenlaisia työpaikkoja. Hyviä, erittäin hyviä, huonoja ja sitten niitä toivottoman huonoja ja luonnollisesti kaikkea siltä väliltä. Aina välillä pysähdyn miettimään mikä erottaa hyvät huonoista ja parhaat hyvistä. Tässä kirjoituksessa ajattelin hieman reflektoida noita ajattelutyön tuloksia.

Yrityskulttuurin perustana on aina organisaation ihmiskäsitys, eli se miten organisaatio näkee ja suhtautuu ihmisiin(sä). Päättääkö organisaatio luottaa työntekijöihinsä vai uskooko se, että työntekijät ovat epäluotettavia ja heitä pitää valvoa. Tämä edellä esimerkinomaisesti kuvattu uskomus sanoittaa sitä, millaiseksi yrityksen kulttuuri muodostuu.

Mutta… Niin, aika usein on se mutta. Pelkkä positiivinen ihmiskäsitys ei vielä tee työpaikasta hyvää. Ei siis riitä, että ajatellaan ihmisistä hyvää, jos usko ei manifestoidu arjen teoiksi. Lopulta kuitenkin vain teoilla on merkitystä.

Työntekijäkokemus rakentuu työntekijän odotusten, hänelle annettujen lupausten ja arjen toteuman törmäämispisteessä. Vain pitämällä huolen siitä, että organisaatio a) ymmärtää työntekijöidensä odotuksia b) antaa sellaisia lupauksia, jotka voidaan pitää ja c) tekemällä tekoja, jotka tekevät annetuista lupauksista totta, saadaan aikaan positiivinen työntekijäkokemus.

Hyvät työpaikat erottaa huonoista organisaation ihmiskäsitys. Parhaat erottaa hyvistä se, että niissä myös tehdään asioita, ei vain puhuta. Yrityksesi työntekijäkokemus on siis aina sellainen, jonka teoillasi ansaitset. Millaisen sinä haluat?

Panu Luukka
yrityskulttuurimuotoilija, co-founder
Leidenschaft Oy

Jaa tämä artikkeli


Työelämä