Vain harvat selviävät markkinoinnin murroksesta organisaation sisäisin resurssein


Markkinoinnin kentälle on tullut viime vuosina valtavasti uusia asioita, joita ymmärtääkseen voi olla järkevintä käyttää ulkopuolista apua.

Analytiikka, data science, mallintaminen, erilaiset teknologiat ja personoitu markkinointi ovat vain pintaraapaisu siitä, mitä uutta alalle on tullut. Eikä muutoksen nopeus näytä jatkossakaan hidastuvan. Digitaalinen murros on muuttanut merkittävästi markkinointia ja sen vaatimia kyvykkyyksiä.

”Monilla markkinoinnin tekijöillä ei ole kokemusta edellä mainituista aiheista, mutta ne alkavat olla kriittisiä asioita markkinoinnissa onnistumiselle”, Dagmarin Digital Strategist Jussi Kämäräinen valottaa.

Kokonaisvaltaista markkinointiosaamista asiakkailleen tarjoava Dagmar on pitänyt itsensä ajan tasalla ja panostaa merkittävästi osaamisen syventämiseen ja laajentamiseen. Yrityksen leivissä on media-alan ammattilaisten ohella jo liki 30 ihmisen joukko teknologian ja datan syväosaajia. Heitä on rekrytoitu alan ulkopuolelta laajentamaan yrityksessä olevaa näkemystä.

”On suuri rikkaus, että meille on rekrytoitu ihmisiä erilaisilla taustoilla. Joukosta löytyy mm. matemaatikkoja, koneoppimisen diplomi-insinöörejä ja ohjelmistokehittäjiä. Poikkitieteellinen osaaminen tuottaa meille monipuolisen näkemyksen, mikä hyödyttää loppukädessä asiakkaitamme”, Data Scientist Ilkka Särkiö lisää.

”Poikkitieteellinen osaaminen tuottaa meille monipuolisen näkemyksen, mikä hyödyttää loppukädessä asiakkaitamme.”

Asiakasymmärrys keskiössä

Markkinoinnin murrosta tukiessaan Dagmar rakentaa asiakkaidensa kanssa roadmapin, jolla tuodaan näkyväksi markkinoinnin nykytila ja tavoitetila, sekä niiden väliset erot. Roadmap ulottuu usein jopa kolmen vuoden päähän – niin paljon tekemistä datan kerääminen, personoitu viestintä, uudenlaiset kyvykkyydet ja toimintamallit tuovat tullessaan.

”Meidän on ensin ymmärrettävä asiakkaidemme liiketoimintaa, jonka kautta jalostetaan tarkempia myynti- ja markkinointitavoitteita sekä määritellään keinot, joilla ne saavutetaan”, Digital Transformation Lead Emma Lehtovaara valottaa strategialähtöistä toimintatapaa.

Dagmar auttaa asiakkaitaan esimerkiksi ymmärtämään, mitä dataa heiltä jo löytyy hyödynnettäväksi ja millaista dataa on vielä kerättävä, jotta loppuasiakkaiden tarpeita voidaan ymmärtää ja palvella paremmin.

”Tämä tekeminen voi olla esimerkiksi markkinoinnin automaation tai mediaostamisen suunnittelua dataan pohjaten, jotta voimme todentaa toimenpiteiden tehokkuutta ja ohjata budjettia sinne, missä sitä eniten tarvitaan.”

Dagmarissa haastetaan myös perinteinen brändikampanjointi always on -ajattelulla: ”Brändimarkkinoinnilla on jatkossakin paikkansa esimerkiksi uusien tuotteiden tai palveluiden lanseerauksissa, mutta sen lisäksi tarvitaan personoitua sisältöä tuottava ja asiakkaan toimenpiteiden perusteella aktivoituva koneisto”, Lehtovaara summaa.

Suomen suurin markkinointitoimisto Dagmar tarjoaa asiakkailleen kattavia markkinointipalveluita kolmen yksikkönsä synergialla:
Drive luo kasvua teknologia- ja datalähtöisestä näkökulmasta,
Stories on luova sisältötoimisto ja
Media huolehtii sisällön jakelustatehokkaasti oikeille yleisöille.

www.dagmar.fi

Jaa tämä artikkeli


Työelämä