Vahva suunnittelutiedon hallinta mahdollistaa Digital Twin -ratkaisut


BIM:in tavoitteena on ollut sen alkuajoista lähtien tuotetun tiedon hyödyntäminen koko rakennuksen elinkaaren ajan. Tähän asti BIM:in hyödyt ovat kuitenkin keskittyneet pitkälti rakentamisvaiheeseen. Suomalainen CADMATIC tarjoaa ratkaisut niin tehokkaaseen suunnitteluun kuin myös Digital Twinin luomiseen ja hyödyntämiseen. 

CADMATIC tarjoaa rakennussektorille BIM-suunnitteluohjelmistoja kolmelle toimialalle: rakennussähköistys, LVIA-suunnittelu ja rakennesuunnittelu. 

”Suomalaisena ohjelmistotalona panostamme vahvasti Suomen rakennusalan kehittämiseen. Oman tuotekehityksemme lisäksi osallistumme standardien ja toimintamallien kehittämiseen sekä teemme erittäin vahvaa oppilaitosyhteistyötä”, toteaa CADMATICin rakennustoimialasta vastaava Jyrki Metsola. 

BIM on yhdistelmä 3D-mallinnusta ja suunnittelutiedon tuottamista. Jälkimmäisellä on ehdottoman keskeinen rooli, kun puhutaan niin rakentamisprosessin tehostamisesta, laadunvarmistuksesta kuin myös rakennuksen koko elinkaaresta. Nämä luovat pohjan rakennuksen ”digitaaliselle kaksoselle” eli Digital Twinille. 

”Projektin tehokkuus on ehdottomasti suunnittelutiedon hallinnassa. Hyvä esimerkki on CADMATIC Electrical -suunnittelujärjestelmä, jonka keskeisimpiä vahvuuksia on nimenomaan data-driven-engineering -mallin mukainen vahva suunnittelutiedon hallinta sekä sen mahdollistama muutosten hallinta ja laadunvarmistus”, Metsola toteaa. 

Digital Twin on jo arkipäivää teollisuudessa 

CADMATICilla on pitkä kokemus Digital Twinistä globaalisti teollisuussektorilla. 

”eShare-ohjelmistomme yhdistää suunnittelujärjestelmien tuottaman 3D-mallin, dokumentaation ja piirustukset sekä muun suunnittelutiedon kaikkeen muuhun kohteeseen liittyvään tietoon, kuten esimerkiksi käyttö- ja kunnossapidon järjestelmiin tai prosessista saataviin mittaustietoihin”, selventää Jim Nyroos CADMATICistä. 

”eSharesta saa parhaimman hyödyn, kun se otetaan käyttöön parantamaan rakennusprojektin tiedonkulkua, seurantaa ja tiedonhallintaa, mistä se BIM-vaiheen jälkeen muuntuu Digital Twin -ratkaisun alustaksi ja käyttöliittymäksi.” 

”Prosessiteollisuudessa ovat asiakkaamme pitkään panostaneet suunnittelutiedon siirtämiseen pohjaksi laitoksen käytölle ja kunnossapidolle. On luotu tapa toimia, missä alkuperäistä suunnittelutietoa, sen 3D-malleja ja piirustuksia ylläpidetään laitoksen todellisuutta vastaavina koko sen elinkaaren ajan. Kun tuo pohja on yhdistetty laitoksen käytön luomaan prosessi- ja muuhun tietoon, voidaan varmistaa laitoksen tuottavuus, operointi ja turvallisuus, kun ajantasainen tieto on nopeasti saavutettavissa yhden käyttöliittymän kautta päätöksentekoa varten.” 

”Tämä sama toimintamalli tulisi saada myös rakennusteollisuuteen, siis jatkaa BIM:stä Digital Twiniin. Järjestelmät, asiantuntemus ja toimintamallit ovat olemassa. Ne vain pitää yhdistää.” 

  • CADMATIC – Suomen suurin CAD-ohjelmistotalo, joka tarjoaa ratkaisuja kolmelle toimialalle: Marine, Process & Industry ja Construction 
  • CADMATIC Electrical – Suomen käytetyin rakennussähkösuunnittelun ohjelmisto, joka tarjoaa suunnittelutyöhön tehokkuutta, laadunvarmistusta ja muutosten hallintaa. 
  • CADMATIC Building – Rakennesuunnittelun ohjelmisto, joka yhdistää ainutlaatuisella tavalla piirustusten ja tietomallien tuottamisen kustannustehokkaasti 
  • CADMATIC HVAC – Markkinoiden laajin LVIA-suunnittelun BIM-ohjelmisto, sisältäen työkalut myös rakennusautomaatiosuunnitteluun ja energialaskentaan. 
  • CADMATIC eShare – Markkinoiden monipuolisin ratkaisu ja alusta laitos-, projekti-ja suunnittelutiedon sekä dokumentaation integrointiin ja hyödyntämiseen. 
Jaa tämä artikkeli


Rakentaminen 2021