Vähähiilisen kiertotalouden mahdollisuudet


Ilmastokriisi ja luonnon monimuotoisuuskato etenevät pelottavan nopeasti. Juurisyinä ovat fossiilisten polttoaineiden käyttö ja kestämätön kulutus, joka pohjautuu luonnonvarojen kasvavaan käyttöön. Globaalisti luonnonvarojen käyttöönotto aiheuttaa puolet kasvihuonekaasupäästöistä ja noin 90 prosenttia monimuotoisuuden heikkenemisestä.

Ratkaisu on ripeä siirtymä vähähiiliseen kiertotalouteen. Se ei tarkoita taloudellisen toimeliaisuuden vähenemistä vaan sen muuttumista.

Jatkossa lämmitykseen ja liikkumiseen käyttämämme energia on tuotettava vähäpäästöisesti. Lisäksi kulutuksessa on hyödynnettävä kierrätysmateriaaleja, jotta neitseellisiä luonnonvaroja ei tarvita niin paljoa. Tulevaisuudessa käytämme myös palveluita tuotteiden omistamisen sijaan, jolloin valmistajilla on kannuste tehdä mahdollisimman kestäviä tuotteita.

Yrityksille siirtymä luo suuria liiketoimintamahdollisuuksia Suomessa ja ulkomailla. Pelkästään energiasektorille tarvitaan seuraavien 30 vuoden aikana 120 000 miljardin dollarin investoinnit. Kiertotalous puolestaan tuo EU:n alueelle arviolta 1 800 miljardin euron lisäarvon vuoteen 2030 mennessä.

Edelläkävijäyritykset ovat vahvoilla vähähiilisen kiertotalouden maailmassa. Valtion tulee tukea niitä ja luoda toimintaympäristö, jossa kestävä liiketoiminta on kannattavampaa kuin päästöjä aiheuttava ja luonnonvaroja tuhlaava. Näin varmistamme Suomen kilpailukyvyn nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Mari Pantsar
johtaja, Sitra

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Kehittyvä Suomi