Vaasan yliopiston JOKA-koulutus kehittää esimiesvalmiuksia


JOKA -OHJELMA TARJOAA uusinta tietoa ja näkemystä yritysten sekä julkisten organisaatioiden johtamisesta muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Johtajaksi kasvua ja vuorovaikutusta

Ohjelma kehittää valmiuksia ihmisten johtamiseen ja organisaatioiden muutoksiin ja tukee osallistujan kykyä kasvaa esimies- ja johtamistehtävissä. Se yhdistää oman henkilökohtaisen kehittymisen ja organisaation käytännön kehittämisen.

Osallistujien erilaiset taustat ja työelämän kokemukset luovat kiintoisan pohjan antoisille keskusteluille ja tiedonvaihdolle. Opiskelijoiden keskinäinen vuorovaikutus onkin tärkeä osa opintojen antia.

Ohjelman pääsyvaatimuksena on vähintään kolmen vuoden työkokemus ja halu kehittää omaa toimintaa.

Työkaluja ja oppeja muutoksen johtamiseen

Lastentautien erikoislääkäri Tarja Holm.

Lastentautien erikoislääkäri Tarja Holm toimi aiemmin Vaasan keskussairaalassa ylilääkärinä, mutta organisaatiouudistuksen jälkeen hän jatkoi lasten vastuualueen johtajana. Holm aloitti JOKA-opinnot syyskuussa 2017.

”JOKA-ohjelmassa on tällä hetkellä vain muutama lääkäri, ja muut opiskelijat ovat lähinnä yritysmaailman ihmisiä. Samanlaisia haasteita tuntuu olevan kaikilla eli esillä ovat esimerkiksi henkilöstöasiat, budjetit ja kustannussäästöt”, Holm mainitsee.

Koulutusohjelma on varsin laaja ja opiskelu on työn ohessa vaativaa, mutta hyvin kiinnostavaa ja se on vienyt Holmin mukanaan. Hän jatkoi opintoja Executive MBA -ohjelmassa ja on suorittanut JOKAn lisäksi jo strategisen johdon lastentatoimen ja kansainvälistyvän yrityksen johtamisen moduulit.

”Opintoihin kuuluu paljon itsenäisiä tehtäviä, ja muiden alojen ihmisten tapaaminen ja kuunteleminen lähijaksoilla laajentavat näkemystä. Samalla olen oppinut myös tuntemaan Vaasan talousalueen yritysten toimintaa”, Holm kertoo.

Holmin mukaan hän pystyy soveltamaan koulutuksen antia hyvin omaan työhönsä, johon kuuluu esimerkiksi johtoryhmätyöskentelyä, viestintää ja keskusteluja erilaisten ihmisten ja ryhmien kanssa.

”On hienoa, että sairaalamme haluaa sijoittaa työntekijöidensä opiskeluun. Olen erittäin tyytyväinen JOKA-opintoihin, sillä olen saanut työkaluja muun muassa muutoksen johtamiseen, mikä on tullut meidänkin alallamme entistä tärkeämmäksi”, Holm sanoo.

Seuraava JOKA-koulutus alkaa marraskuussa Vaasassa.
Lisätietoa univaasa.fi/mba

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Koulu, oppiminen