Väärän tuotteen kehitys ei kannata – tuo valoa tuotekehityksen sumeaan alkuun


Tutkimusten mukaan noin kolmannes tuotekehityksestä on päällekkäistä, kehitteillä olevalle innovaatiolle löytyy identtinen keksintö kuvattuna yksityiskohtaisesti patenttijulkaisussa. Myös jopa 90 %:lle tuotekehityksen tuloksista löytyy kuvauksia saman ongelman muista ratkaisuista.

”Yritykset myös sitovat peräti 80 prosenttia tuotekehityksen kustannuksista jo alkuvaiheessa, ja edellä mainitut tutkimustulokset kertovat koruttomasti, että valtaosa innovaatiotyöhön käytetyistä resursseista on huonosti sijoitettu”, konsultoivan IPR-toimisto Leitzinger Oy:n toimitusjohtaja Jorma Leitzinger harmittelee.

Leitzinger Oy tuo yrityksille lisää valoa tähän tuotekehityksen sumeaan alkuun auttamalla suuntaamaan tuotekehitystä strategisesti patenttijärjestelmän avulla.

Jorma Leitzinger kuvailee patenttijärjestelmää ennen kaikkea tiedonjakojärjestelmäksi, jonka tavoitteena on edistää maailman teknistä ja taloudellista kehitystä.

”Todella harva yritys on hyödyntänyt tätä arvokasta mahdollisuutta omassa tuotekehityksessään. Tutkimalla kehitystrendejä ja kilpailijoiden ratkaisuja yritys voisi muokata toimintaansa järkevämpään suuntaan. Ilman tämän informaation hyödyntämistä, yritys saattaa helposti valita väärän kehityspolun ja käyttää taloudellisia resursseja ratkaisuihin, jotka eivät edistä yrityksen menestymistä kilpailussa.”

Suojauksen pitää olla linjassa menestystuotteiden kanssa

Suojauksia ei ole järkevää tehdä huonosti kohdennettuna. ”Teknologia ikääntyy yhä nopeammin ja niinpä ajan kanssa suojauksien merkitys omalle liiketoiminnalle muuttuu. Osalletuotteista suojaukset vanhenevat ja painopistettä pitäisi muuttaa liiketoiminnalle tärkeämpiin tuotteisiin.”

Leitzinger Oy:n Innovation on Demand®-palvelukonseptissa autetaan asiakkaita ohjaamaan tuotekehitystä ja optimoimaan suojauksiaan niin, että liiketoiminnalle vähemmän kriittisistä luovutaan ja panostukset kohdistetaan niihin toiminnan osa-alueisiin ja teknologioihin, joilla menestytään paremmin kilpailussa. ”Linjakas innovaatiostrategia ja siihen liittyä suunnitelmallinen IPR-toiminta ovat yritysten keskeisiä menestystekijöitä”, Leitzinger summaa oikeiden toimenpiteiden tuottamia mahdollisuuksia.

OPTIMAALISESSA MAAILMASSA YRITYS

• kohdentaisi tuotekehityksen mahdollisimman lähelle tuotannonalan merkittävintä teknologiaa
• tuntisi kehitystrendit ja olemassa olevat kilpailijoiden ratkaisut
• suuntaisi innovaatio- ja IPRtoimintansa sen mukaisesti.

www.leitzinger.fi

Jaa tämä artikkeli


Bisnes