Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa työskentely antaa lääkärille monipuolisia mahdollisuuksia oppia uutta


Vaalijala on Itä-Suomessa toimiva julkisten palvelujen tuottaja, joka palvelee kehitysvammaisia ja muita erityistä tukea tarvitsevia asiakkaita. Osaamis- ja tukikeskuksessa tuotetaan kuntoutus-ja tukipalveluja erityisesti haastaville kuntoutujille laajalle maantieteelliselle alueelle. 

Yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri Jyri Kidin työskenteli Vaalijalassa puolen vuoden ajan viime vuonna. Ennen työskentelyjaksoa hän oli päivystystyössään törmännyt siihen, että yleislääkärin osaamisella esimerkiksi kehitysvammaisten tai käytöshäiriöisten asiakkaiden hoitaminen voi olla haastavaa. 

– Vaalijalassa parasta oli se, että kuntoutukseen voidaan perehtyä hyvin täsmällisesti ja moniammatillisen, alaan perehtyneen tiimin kanssa, hän kertoo. 

Kuntoutujien haasteet vaihtelevat lievästä kehitysvammasta vakaviin käytöshäiriöihin. Kidinin mukaan haasteiden moninaisuus tekee työskentelystä ainutlaatuisen oppimiskokemuksen. Hyvät konsultointimahdollisuudet ja yhteistyö parantavat ammatillisia kehittymismahdollisuuksia entisestään. 

– Kehitysvammaisten henkilöiden kuntoutus ei ole sairauden hoitoa ja siinä pitäisi aina ottaa huomioon kuntoutujan elämän eri osa-alueet. Sen osalta voi lääkärinä oppia paljon. 

Kidin näkee, että kehitysvammaisten hoitoon on tärkeää perehtyä erikseen, koska se ei kuulu osaksi yleislääkärin koulutusta. Hän kokee pystyvänsä kohtaamaan asiakkaita paremmin ja tietää enemmän ennaltaehkäisevän hoidon mahdollisuuksista. 

– Oma pätevyyteni on parantunut. Lisäksi on ollut mieletöntä nähdä hyviä kuntoutumisen tuloksia. Tämä luo myös paljon työn iloa, Kidin kuvailee. 

Jaa tämä artikkeli


Julkishallinto & kansanterveys