UUSIUTUVA POLTTOÖLJY, HYBRIDIRATKAISUT JA KEHITTYVÄ TEKNOLOGIA tekevät öljylämmityksestä ilmastotavoitteisiin vastaavan vaihtoehdon


Hallituksen ohjelma ohjaa luopumaan fossiilisen öljyn käytöstä lämmityksessä vuoteen 2035 mennessä. Lämmitysenergia Yhdistys ry muistuttaa kuitenkin, että öljylämmityksestä ei tarvitse luopua kokonaan, vaan se voi toimia yhtenä osana ilmastoystävällistä lämmitystapaa myös jatkossa. 

Lämmitysenergia Yhdistys ry:ssä nähdään, että hiilineutraalius on mahdollista saavuttaa, vaikka öljylämmityksestä ei luovuttaisi. Ydinasemassa muutoksessa ovat uusiutuvan polttoöljyn käyttäminen, eri lämmitysmuotojen yhdistäminen ja tehokkaammat teknologiat. 

”Neste on jo tuonut markkinoille täysin uusiutuvan polttoöljyn, jonka jakelu on nyt aloitettu yhtä kattavasti kuin normaalin kevytpolttoöljyn. Uusiutuvaan öljyyn vaihtaminen ei vaadi kalliita järjestelmäuudistuksia, ainoastaan komponenttien vaihtamisen ja säätöjen tarkistamisen”, esittelee Lämmitysenergia Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Arto Hannula. 

Hannula näkee, että paras kustannus- ja käyttötehokkuuden yhdistelmä saavutetaan hybridijärjestelmillä. 

”Esimerkiksi lämpöpumpulla voidaan tuottaa 70–80 prosenttia lämmöntarpeesta ja loput uusiutuvalla öljyllä. Öljy otetaan käyttöön kovemmilla pakkasilla. Näin ei kuormiteta Suomen sähköverkkoa, juuri kun huipputehon tarve on suurimmillaan. Samalla molempia lämmönlähteitä käytetään, kun hyötysuhde on niissä paras”, hän toteaa. 

Olemassa oleva infrastruktuuri ja kiinteistöille kustannussäästöjä 

Hannula korostaa, että lämmitysenergiamuutoksessa on hyvä huomioida se, että öljylämmitystä varten infrastruktuuri on jo olemassa. Jakeluverkosto, säiliöautot ja kiinteistöjen olemassa olevat säilöt kannattaa hyödyntää. Hän muistuttaa, että toistaiseksi esimerkiksi kaukolämpö ei myöskään ole fossiiliton vaihtoehto. 

Uusiutuvalla öljyllä toimivan järjestelmän hybridikäyttöä puoltaa myös hinta. Sähköön verrattuna säästöt voivat olla merkittäviä ja samalla myös investointikustannukset uusissa kiinteistöissä pienempiä. Hannula nostaa esille myös huoltovarmuuden. 

”Haja-asutusalueella, talvimyrskyjen iskiessä, täysin sähkön varassa oleminen on iso riski. Öljylämmitys sen sijaan vaatii hyvin pienen määrän sähköä, jonka voi tuottaa aggregaatilla”, hän toteaa. 

Lämmitysenergia Yhdistys ry:n luoma tiekartta osoittaa, että ilmastotavoitteisiin pääseminen lähivuosina on täysin mahdollista. 

”Öljylämmityksen tuottamat päästöt ovat tippuneet jo miljoona tonnia 2000-luvun aikana. Tämä kehitys jatkuu ja vuonna 2035 ennustamme, että päästöt ovat lähellä nollaa”, Hannula mainitsee.

Tutustu tarekmmin: www.ley.fi

Jaa tämä artikkeli


CEO