Uusilla innovaatioilla kasvuun kiinni


Hiukan kärjistäen voi sanoa, että kansantaloudellamme on kaksi perusongelmaa. Ne uhkaavat nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvointia: väestörakenne ja tuottavuuden kehitys.

Väestökehityksen ja siten inhimillisen pääoman vahvistaminen vaativat pitkäjänteistä perhe- ja sivistyspolitiikkaa. Toimia on tehty tälläkin vaalikaudella, mutta ne vaikuttavat vasta viiveellä.

Tuottavuuden kehityksen parantamiseksi meidän on puolestaan nostettava merkittävästi investointeja tutkimukseen, kehityksen ja innovaatioihin (TKI). Kestävä kasvu pohjautuu niihin.

Tavoitteenamme on julkisen T&K-rahoituksen osuuden nosto 1,2 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuonna 2030. Tämän osuuden vaikuttavuutta on edelleen parannettava. Sen pitää vivuttaa yritysten investointeja ja innovaatioita nykyistä enemmän.

Pidetään siis huoli, että perustutkimuksen hedelmät tulevat hyödynnetyiksi. Kehitetään yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyötä tukevia, pitkäjänteisiä rahoitusinstrumentteja. Tuetaan kansallisia ja yrityslähtöisiä innovaatioita, jotka luovat kestävää kasvua. Viedään TKI-toiminnan verokannustin maaliin tänä syksynä. Investoidaan yhteiskäyttöisiin kehitys- ja testilaboratorioihin sekä -ympäristöihin.

TKI -politiikka kannattaa kytkeä yhä kiinteämmäksi osaksi myös talouspolitiikkaa. Se kun on keskeinen kansantalouden uudistumisen ajuri.

Mutta tässäkään raha ei ratkaise kaikkea. Pidetään huoli myös muusta toimintaympäristömme. Maatamme on kehitettävä niin, että tänne halutaan investoida, koska rakenteellinen kilpailukykymme on hyvä, sääntely on sujuvaa ja meillä on riittävästi eri alojen osaajia. Kokonaisuus siis ratkaisee, miten pääsemme kasvuun kiinni.

Annika Saarikko
Valtiovarainministeri (kesk)

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Business NOW