UUSIKAUPUNKI – hiilineutraaliuden raiteilla


Uudessakaupungissa ilmastoystävällisempää kaupunkia tavoitellaan tosissaan – päästöjä ollaan onnistuttu laskemaan systemaattisesti vuodesta 2010 lähtien, ja nyt suunnitteilla on Suomen suurin aurinkopuisto. – Hiilineutraalius on alueen yrityksille merkittävä kilpailutekijä, sanoo kaupungin elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen. 

Uusikaupunki panostaa aktiivisesti vihreään tulevaisuuteen. Tällä hetkellä tiedossa olevilla toimenpiteillä kaupungin päästöt laskevat 50 prosenttia nykyisestä vuoteen 2035 mennessä, mutta tavoitteet ovat tätäkin korkeammalla. 

Parhaillaan kaupunkiin suunnitellaan aurinkopuistoa, josta tulisi toteutuessaan Suomen suurin. 

”Ilmastotyö on kaikin puolin tärkeää. Nämä kaikki toimet ovat osa kaupungin vihreää siirtymää”, kiteyttää   Jarkko Heinonen.

”Jos kaikki etenee suunnitelmien mukaan, aurinkopuisto avataan Kalantiin vuonna 2024. Kalannin puistosta on tulossa 10 kertaa suurempi kuin tämänhetkinen Suomen suurin aurinkopuisto”, kertoo elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen. 

Käynnissä on niin ikään hanke, jossa mahdollisuuksia biopolttoaineen paikallistuotantoon selvitetään yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen päämääränä on tuottaa polttoainetta paikallisesti teollisuuden käyttöön. Kysyntää Heinosen mukaan riittää. 

”Nyt selvitetään raaka-ainelähteitä ja sitä, miten pystyisimme tuotannon täällä paikallisesti toteuttamaan. Lisäintressinä meillä on sekin, että voisimme mahdollisesti vaikuttaa pitkällä tähtäimellä meren rehevöitymiseen.” 

Lisäksi kaupunki on mukana hankkeessa, jossa kehitetään sähköisen liikenteen latausinfraa. Tavoitteena on tukea sähköisen liikenteen käyttöä ja siihen siirtymistä. 

Yksi merkittävä ilmastotavoite on henkilöjunaliikenteen paluu Uuteenkaupunkiin. 

”Näen, että se olisi helposti toteutettavissa. Meillä työmatkaliikennettä on runsaasti molempiin suuntiin, ja toimivat raideyhteydet toisivat ihmisille lisää valinnanvaraa asuinpaikan suhteen. Kokonaisuutena seudullisen raideliikenteen kehittäminen ja työssäkäyntialueiden laajentaminen ilmastoystävällisesti on tärkeää. Tämä pitäisi valtakunnan tasollakin nähdä merkittävänä strategisena toimenpiteenä, johon investoidaan”, Heinonen tähdentää. 

Kaupungissa panostetaan teollisuuden suursatsauksien ohella ilmastoystävälliseen elämään. Tavoitteena on esimerkiksi lisätä kävelyn ja pyöräilyn osuutta arkisessa liikkumisessa. 

Tutustu tarkemmin: uusikaupunki.fi

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi