Uusia innovaatioita bio- ja kiertotaloudesta


Yrityksissä ja teollisuudessa on pitkään kehitetty ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, mutta viime aikoina aihe on noussut entistä näkyvämmäksi koko yhteiskunnassa. Turku Science Park Oy on Turun seutukunnan elinkeinoyhtiönä vahvasti mukana edistämässä kestävää liiketoimintaa.

Sen tehtävänä on kehittää seudun kärkialoja, joista yksi on Clean Turku, joka pitää sisällään bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin. Tämä tarkoittaa, että se tukee palveluillaan yrityksiä ja ratkaisuja, jotka vähentävät ympäristön kuormitusta ja päästöjä sekä säästävät maapallon resursseja.

“Bio- ja kiertotaloudessa tavoitteena kehittää älykkäitä teknologioita ja liiketoimintamalleja esimerkiksi energiatehokkuuteen ja materiaalien resurssiviisaaseen käyttöön”, kertoo Turku Science Park Oy:n kärkialajohtaja Linda Fröberg-Niemi.

Hänen mukaansa yhden yrityksen toiminta liittyy monesti useaan näistä teemoista. Bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin ratkaisut uudistavat eurooppalaista teollisuutta alasta riippumatta. “Meidän tavoitteemme on erilaisten palvelujen ja verkostojen avulla tukea yrityksiä ja keksintöjä sekä niiden skaalautuvuutta.”

Toiminnan pohjana on alueen korkeakoulujen sekä julkisen ja yksityisen sektorin tiivis yhteistyö, josta esimerkkinä toimii innovaatioalustaksi bio- ja kiertotalouden start up -yrityksille luotu Smart Chemistry Park -yhteisö, josta löytyy verkostojen lisäksi tarvittava infrastruktuuri kuten laboratoriot.

“Korkeakoulut tarjoavat laajan osaamispohjan innovaatioille.”

“Korkeakoulut tarjoavat laajan osaamispohjan innovaatioille ja ne tuodaan lähelle yrityksiä tukemaan tuotekehitystä. Smart Chemistry Parkissa toimii lisäksi eri kehitysvaiheissa olevia yrityksiä, jotka hyötyvät koko verkoston osaamisesta.”

Bio- ja kiertotalous ovat uusia talousmalleja, jotka muokkaavat maailmantaloutta kestävämpään suuntaan. Fröberg-Niemen mukaan tulevaisuuden yritykset ovat ymmärtäneet huomioida ympäristöseikat liiketoiminnassaan raaka-ainepohjan, prosessien tai liiketoimintamallien kautta. “Lähivuosina lainsäädäntö tulee myös ohjaamaan yrityksiä kestävämpään liiketoimintaan. Me Turku Science Park Oy:ssä haluamme tukea niitä tässä muutoksessa.”

www.turkubusinessregion.com/turku-science-park-oy/

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Bisnes