Uusi kyberturvayhtiö WithSecure uskoo tiiviin yhteistyön voimaan


F-Secure on käynyt läpi historiansa suurimman muutoksen ja jakautunut kahteen. Tämän lopputuloksena on syntynyt uusi yhtiö, B2B-asiakkaita palveleva WithSecure. Toimitusjohtaja Juhani Hintikka näkee, että sen tulevaisuuden menestys muodostuu omien asiantuntijoiden ja hyvien teknologioiden oikeasta yhdistelmästä. 

Aiemmin F-Securen toimitusjohtajana toiminut ja nyt uuden WithSecuren johtoon astunut Juhani Hintikka kuvailee, että ajatus yrityksen jakamisesta ei ole uusi. Hanke, jossa tunnistettiin tarve kahdelle eri asiakasryhmiä palvelevalle brändille, aloitettiin kuitenkin vasta viime vuonna tehdyn strategian tarkastelun yhteydessä. 

”Ensimmäinen askel meille oli yrityspuolen brändin rakentaminen. Tässä keskustelussa mukana oli koko henkilöstömme ja saimme esimerkiksi bränditarinaamme tuhansia kommentteja. Sen jälkeen etenimme operatiivisen ja juridisen rakenteen sekä rahoituksen osalta.” 

Jakautumisen tavoitteena oli saada liiketoimintaan fokusta ja palvella paremmin sekä yritys- että kuluttajapuolella. Hintikan mukaan jakautumista tukivat myös segmenttien erilaiset kasvupotentiaalit ja arvonluontiprofiilit. 

”Kuluttajapuoli on meille todella kannattavaa ja kasvaa markkinan mukana. Yrityspuolella näemme, että kasvuluvut voivat olla markkinaa korkeampia. Tavoittelemme nyt johtajuutta kolmessa vahvaksi tunnistamassamme kategoriassa eli Elements-tuoteportfoliomme osalta, pilvisisällön suojauksessa sekä hallinnoiduissa tietoturvapalveluissa.” 

Uuden brändin myötä voidaan vastata entistä paremmin asiakaskentästä tunnistettuihin tarpeisiin. Hintikan mukaan investointeja asiakkaiden paremmaksi palvelemiseksi on jo tehty esimerkiksi kumppanien koulutusohjelmaan ja tilaus-toimitusautomaatioon. 

”Suurin asiakastarve ja liiketoimintamahdollisuutemme liittyvät kuitenkin yritysten pilveen siirtymiseen. Sen myötä yritykset joutuvat tarkastelemaan tietoturvaansa uudella tavalla”, hän mainitsee. 

Tunnistettujen vahvuuksien kautta uusi yhtiö on voinut asettaa myös kunnianhimoiset numeeriset tavoitteet. Kannattavuutta haetaan vuoden 2023 loppuun ja liikevaihdon kaksinkertaistamista vuoden 2025 loppuun mennessä. 

Hyvää kumppanuutta ja arvostusta omille asiantuntijoille 

F-Secure ja uusi WithSecure arvostavat erittäin korkealle toimivaa kumppanuutta. Yhtiöissä nähdään, että kyberturvallisuuden kompleksisuus kasvaa jatkuvasti ja tämän myötä tarvitaan yhä tiiviimpää yhteistyötä niin asiakkaiden kuin koko toimialan kesken. 

Yhteistyötä vaativista laajoista haasteista kuten kybersodankäynnistä on juuri saatu näyttöä geopoliittisen tilanteen myötä. 

”Jatkossa yhteistyötä vaaditaan niin yhtiöiden kuin valtioiden välille esimerkiksi kriittisen infrastruktuurin turvaamiseksi. Meidän kaltaisillamme yrityksillä on myös oma roolimme tässä”, Hintikka mainitsee. 

Onnistuneen yhteistyön pohjana toimivat kuitenkin aina oman yhtiön tyytyväinen henkilöstö ja toimiva organisaatiokulttuuri. 

”Globaaleilla markkinoilla menestyy parhaiten se, joka osaa yhdistää asiantuntijat ja teknologian oikealla tavalla. Siksi meidän täytyykin pystyä houkuttelemaan ihmisiä, saada heidät viihtymään ja tarjota heille kehittymismahdollisuuksia – olla rakastetuin työpaikka.” 

WithSecurelle näkemystä tuo nyt oman henkilöstön lisäksi myös tuore johtoryhmä. Hintikka on itsekin todella innostunut ottamaan tämän askeleen kohti tuoreita haasteita. 

”Nykytilanteemme on hyvä ponnahduslauta seuraavaan vaiheeseen. On ilo olla johtamassa yhtiötä eteenpäin ja mahtavaa päästä rakentamaan jotain uutta.” 

Tutustu tarkemmin: www.withsecure.com

Jaa tämä artikkeli


Edelläkävijät