Uusi asiakaspalvelumalli otetaan käyttöön toukokuussa 2022


Tampereella ja muissa Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilualueen kunnissa sekä Pirkanmaan TE-toimistossa otetaan toukokuussa 2022 käyttöön uusi valtakunnallisesti toteutettava asiakaspalvelumalli.

Uusi asiakaspalvelumalli vaikuttaa työllisyyden kuntakokeilussa tai TE-toimistossa asiakkaana olevan arkeen monella tavalla. Tapaamiset asiantuntijan kanssa lisääntyvät ja niitä järjestetään aiempaa useammin. Lisäksi työnhakijan työnhakuvelvollisuus uudistuu ja karenssit lievenevät.

Tavoitteena tapaamisissa on, että asiakas saisi riittävästi tarkoituksenmukaista ja joustavaa tukea. Asiakas saa neuvontaa työnhaussa ja hänelle tarjotaan sopivia tukipalveluja. Mallin tarkoitus on tarjota vahvaa tukea erityisesti työttömyyden alkuun, jotta työttömyys ei pitkittyisi. 

Muutoksia myös palvelukanaviin

Toukokuussa myös asiakkaan palvelukanavissa tapahtuu muutoksia. Työmarkkinatori.fi:n käyttö laajentuu ja se tulee korvaamaan valtakunnallisen te-palvelut.fi -sivuston. Työmarkkinatorin kokeiluversiossa työnhakija voi jo nyt käydä luomassa itselleen työnhakuprofiilin.


Omatoiminen työnhaku lisääntyy

Uudessa palvelumallissa työnhakijalle asetetaan työnhakuvelvollisuus. Sen mukaan asiakkaan tulee hakea omasta tilanteestaan riippuen kuukaudessa 0–4 työpaikkaa. Haettavien paikkojen minimimäärä asetetaan kullekin työnhakijalle yksilöllisesti ja hän saa itse valita haettavat työpaikat. Työnhakuvelvoitteen täyttäminen korvaa osittain kunnan tai valtion tekemät työtarjoukset.

Tällä hetkellä velvollisuus hakea kokoaikatyötä tarkoittaa sekä omatoimista työnhakua että hakemista kaikkiin kunnan tai valtion osoittamiin työpaikkoihin riippumatta siitä, kuinka aktiivinen asiakas on itse työnhaussa.

Karenssit lievenevät

Uuden mallin periaatteiden mukaan karenssit eli korvauksettomat määräajat lievenevät huomattavasti. Mallissa otetaan myös käyttöön muistutukset työnhakijalle, joiden avulla asiakkaan on helpompi noudattaa työnhakijan velvollisuuksia.

Lisätietoa aiheesta:

Kysymyksiä ja vastauksia pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista

Työmarkkinatorin kokeiluversio  (tyomarkkinatori.fi)

Jaa tämä artikkeli


Rekry Työelämä