Uudistunut alkoholilaki on näytön paikka elinkeinon omavalvonnalle ja vastuullisuudelle


Kari Kunnas, ryhmäpäällikkö, Valvira  Eeva Saari, ryhmäpäällikkö, Valvira

Vuonna 2018 voimaan tullut alkoholilaki muutti sekä alkoholielinkeinon että valvontaviranomaisten – Valviran ja aluehallintovirastojen – toimintaa. Lakiuudistuksen myötä periaatteet ovat samat niin valmistuksen, tukkumyynnin, anniskelun kuin vähittäismyynninkin osalta. Painopiste on elinkeinon omavalvonnan ja vastuullisuuden edistämisessä.

Keskeinen muutos on omavalvonnan vaatimuksissa: elinkeinonharjoittajilla on oltava kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Omavalvonnalla tunnistetaan toiminnan kannalta kriittiset vaiheet ja riskit, ennaltaehkäistään ongelmia ja korjataan mahdolliset ongelmat nopeasti. Suunnitelma hyödyttää toimijaa: se on työkalu toiminnan lainmukaisuuden varmistamiseksi.

Omavalvonnassa on edistytty: omavalvontasuunnitelma löytyy suurelta osalta alan toimijoista ja suunnitelmien laatu on parantunut. Myös alaikäisvalvonnassa on petrattu. Valvonnan vinkkelistä elinkeinon vastuullisuus on parantunut.

Viranomaisvalvonta painottuu yhä voimakkaammin ohjaukseen: meiltä saa hyödyllisiä neuvoja toiminnan tueksi. Panostamme digitaalisuuteen ja avoimeen tietoon: alkoholielinkeinorekisteri Allun vuonna 2021 toteutuva uudistus nopeuttaa lupa-asioiden hoitoa. Toimiva vuorovaikutus hyödyttää sekä viranomaisia että elinkeinoa – vastuullisesti toimiva alkoholielinkeino on kaikkien etu.

www.valvira.fi

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli