Uudenlaista energiaa arkeen Turun Pukkilassa.


Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali 2035 ja hiilinegatiivinen pian sen jälkeen. Kolmannes suomalaisten päästöistä syntyy asumisesta, siksi ei ole samantekevää, miten asuntosi lämpenee tai miten energiatehokas asuntosi on. 

Hartelan Turun Pukkilan entisen kaakelitehtaan alueelle rakentama uusi asuinkortteli mahdollistaa huolettoman asumisen lähellä palve-luita. Korttelin ensimmäisen asuinkohteen Asunto Oy Turun Pukkilan Poutapilven sähkö-, lämmitys- ja viilennysenergia tuotetaan puhtaas-ti fossiilittomilla energialähteillä. Poutapilvi tulee ennakkomarkkinoin-tiin ja asiakkaiden varattavaksi kevään 2022 aikana. “Halusimme luoda korttelin, jossa erinomainen sijainti, hyvät asumi-sen ratkaisut ja uusiutuvaan energiaan pohjautuva energiaratkaisu mahdollistaa kestävän arjen asiakkaillemme”, kertoo myös vastuulli-suudesta Hartelassa vastaava Hartela Länsi-Suomen toimitusjohtaja Hanna Kolehmainen.

“Halusimme luoda korttelin, jossa uusiutuvaan energiaan pohjautuva energiaratkaisu mahdollistaa kestävän arjen asiakkaillemme” Asumisen hiilijalanjälki muodostuu asunnon lämmityksestä ja jäähdytyksestä, vedestä, sähköstä sekä jätteistä. Asunnon lämmi-tyksen ilmastovaikutus on merkittävin. “Poutapilvessä lämmitys ja asuinmuka-vuutta lisäävä lattiaviilennys toteutetaan ratkaisulla, jossa hyödynnetään päästötöntä kaukolämpöä yhdistettynä lämpöpumppuun”, Hartelan hankintapäällikkö Juuso Mäki kertoo. 

Sähköenergiaa tuotetaan osittain omavaraisesti Poutapilven tontilla sijaitsevalla aurinkosähköjärjestelmällä. Poutapilven A-energialuokka pitää huolen, että lämmitykseen ei kulu ylimääräistä energiaa pitäen samalla asumisen hiilijalanjäljen pienenä. Vanhan rakennuskannan odottaessa energiaremontteja, on energiatehokas koti sijoitus, jonka arvo säilyy.

IDYLLINEN NAAPURUSTO LÄHELLÄ KAIKKEA

Poutapilvessä sujuvan arjen mahdollistaa sijainti palvelujen lähellä. “Korttelimme on lähellä keskustaa, mutta silti pientaloasutuksen ja puistoalueiden lähistöllä rauhallisessa ympäristössä. Vehreää ympäristöä on jo valmiina”, sanoo Hartelan suunnittelupäällikkö Veli-Matti Kankare. Asunnoissa on huomioitu myös etätyön suosion kasvu. “Tilasuunnittelussa on huomioitu työpistei-den tarve. Niille on jätetty tilaa eri huonei-siin”, Kankare kertoo. Ympäristö on otettu Poutapilvessä huomioon jo rakennusvaiheessa. Muiden Hartelan kohtei-den tapaan Poutapilven rakennustyömaalla käy-tetään vain 100 % uusiutuvaa, vedestä ja tuulesta saatavaa sähköä. 

Tutustu fossiilittoman arjen mahdollisuuksiin Turun Pukkilassa. www.hartela.fi/pukkila

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi