Uskottava kasvutarina innostaa Kasvuloikassa tarvitaan koko joukkueen onnistumista


Tulevaisuudessa menestyvät organisaatiot, joilla on uskottava ja innostava kasvutarina sekä selkeä suunnitelma sen toteuttamisesta. Playmaker auttaa yrityksiä luomaan tuoreita visioita ja tunnistamaan uusia mahdollisuuksia. 

Kilpailustrategia on suunnitelma nousta uudelle tasolle 

Markkinat, eli bisneksen pelikentät, ovat globaalit internetin ja kehittyvän logistiikan ansiosta. Vastavoimana oman elinympäristön arvostaminen lisääntyy. Vastuullisuus kiinnostaa erityisesti nuoria aikuisia. Playmaker näkee nämä muutokset mahdollisuuksina monelle suomalaiselle yritykselle. 

Räätälöity ja sisällöltään uniikki kilpailustrategia on yrityksen tulevaisuuden suunta ja tapa toimia. Siitä kannattaa tuottaa visuaalinen ja konkreettinen pelikirja, jolla viestitetään. Omistajat, hallitus, henkilöstö, alihankkijat ja sidosryhmät innostuvat yhteisymmärryksestä. 

Tiedolla johdetaan ja tiedolla myydään. Pelikenttä ja vastustajat tarvitsee tuntea hyvin. Markkinoinnissa data kertoo mikä toimii ja mikä ei. Asiakkaat arvostavat ostamisessa helppoutta, nopeutta ja luotettavuutta. ”Sinne mennään missä musa soi”, joten verkossa löydettävyys on elintärkeää yrityksille. Verkkohauista ja -ostoista 70 % tehdään mobiililla päätelaitteilla. 

Yrityksen viisi menestystekijää – kilpailustrategian palaset 

1. Asiakastyytyväisyys 

Asiakasymmärryksen ja -suhteen syventäminen on aitoa välittämistä. Muutokset pelikentällä ovat yllättävän nopeita. On kymmenkertaisesti kustannustehokkaampaa myydä lisää tyytyväisille asiakkaalle, kuin hankkia uusia. Ostopäätöksessä 80 % on tunnetta. 

Asiakasstrategiassa määritellään tulevaisuuden kannalta tärkeimmät kohderyhmät. Ostajapersoonien tarkka kuvaaminen auttaa erityisesti markkinoinnissa. Kuluttajabisneksessä arvo- ja asennepohjainen luokittelu kasvattaa suosiota. 

2. Henkilöstön hyvinvointi 

Johdon tehtävä on näyttää tulevaisuuden suuntaa sekä synnyttää tekemisen meininki. Joukkue ei voita ilman taitavaa valmennustiimiä ja motivoituneita yksilöitä. Parhaimmillaan yrityskulttuuri auttaa selviytymään muutoksessa. 

Voittavan joukkueessa on avoimuutta, rehellisyyttä, rohkeutta, reagointikykyä, rentoutta ja ryhdikkyyttä. Pulaa on osaavasta työvoimasta, joten omasta joukkueesta kannattaa huolehtia. 

3. Jatkuva tuote- ja palvelumuotoilu 

Muotoilu on luovuuden ja perinteisen liiketoimintajohtamisen yhdistelmä. Asiakaslähtöinen ketterä kehitystyö on ’pelottavan kova’ vahvuus kilpailukentässä. Asiakkaiden, henkilöstön, alihankkijoiden sekä sidosryhmien palautteet ja ideat ovat erinomaista muotoilun perustaa. Pilotointi ja ennakkotestaus varmistavat onnistumisen. 

4. Vetovoimainen brändi 

Brändillä herätetään mielenkiinto ja vahvistetaan ostopäätöksiä. Brändiarvo on henkilökohtaista kokemusta. Brändilupauksen tulisi vastata tätä kokemusta. Erottautuva yritys-, tuote- ja palveluidentiteetti, visuaalinen ilme, kommunikaatio, tekniset muodot, tuoksut, maut ym. muodostavat yhdessä brändifiiliksen. Vahvalla brändillä on myös tarina, se antaa merkityksen. 

5. Laajat verkostot 

Kumppanuudessa osapuolet menestyvät yhdessä. Hyvässä jälleenmyyjä- ja alihankkijasuhteessa syntyy joustava ja luottamuksellinen toimintapa. Riskit ja suhdannevaihtelut ovat hallittavissa, kun suhdeverkostot ovat laajat. Verkostoja hyödynnetään paljon osaajien rekrytoinneissa. 

“Muotoilu on luovuuden ja perinteisen liiketoimintajohtamisen yhdistelmä. Siinä tarvitaan Out of box -ajattelua. Mielellään autamme yritysjohtoa kilpailustrategian ja konseptien suunnittelussa sekä toimeenpanossa.” toimitusjohtaja Juha Harttunen, Playmaker Oy

Kilpailustrategia sisältää 
  • Megatrendit ja muutokset kilpailukentässä 
  • Omistaja-, asiakas-, brändi- ja markkinointistrategiat 
  • Ydintuotteet ja -palvelut 
  • Toiminnan vuosikellon 
  • Strategiset mittarit 
  • Kannustepalkkiot 

www.playmaker.fi 

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi