Uniikkia tulevaisuutta rakentamassa


Tulevaisuusajattelu näkyy vahvasti Keudan toiminnassa, jossa tähdätään siihen, että valmistuttuaan Keudan opiskelijat työskentelevät vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti digitaalisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvasti hyödyntäen omilla aloillaan. Heillä on hyviä valmiuksia kehittää tulevaisuuden yhteiskuntaa toiminnallisesti, taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävään suuntaan. 

Vastuullinen ja kestävä Keuda 

Vastuullisuus näkyy käytännön toimintoina oppimisympäristöissä, esim. ruokapalvelujen jätteiden määrän vähentämisessä ja lähituotannon laajemmassa hyödyntämisessä, erilaisten teemaviikkojen muodossa. Syyskuussa tietoisuutta lähituotannon merkityksestä lisättiin ruokahävikki-, leipä- ja omenaviikkojen muodossa. Teknologiaa hyödynnetään Keudan robottitiimin jäsenen, Uteliaan Pippurin avulla lanseeratun ruokahävikkisovelluksen kautta. Robottia ja tekoälyä hyödyntävä sovellus kysyy mm. ruokailukokemuksia, hakee kotisivuilta ruokalistatietoja ja Utelias Pippuri haastattelee ruokailijoita ravintolassa esittäen kysymyksen, mitä näistä söisit loppuviikosta. ”Saatujen vastausten pohjalta voidaan tilata oikeampi määrä ruoka-aineita ruoan valmistukseen tai vaihtaa tarjottava tuote kokonaan, jolloin ruokahävikin määrä laskee”, kiteyttää ruokapalvelupäällikkö Iiris Kauneela. 

Keudan oma toiminta, hankinnat sekä kiertotalouden edistäminen ovat jatkuvan parantamisen kohteena. Hankintaprosesseja ja ohjeistuksia tehostetaan, jotta pystytään keskittämään ja vähentämään yksittäisiin hankintoihin liittyviä negatiivisia ympäristövaikutuksia. Elinkaariajatteluun on Keudassa panostettu mm. Tuusulan asuntomessuille rakennetussa, opiskelijoiden rakentamassa Keuda-Talossa päästiin hyödyntämään roskalavalta jämälistoja ja laudan pätkiä, joista rakennettiin niin koristeseiniä, kuin katseenvangitsijoita ja sängynpäätyjä. 

Digitaalinen Keuda – Oppiminen muutoksessa 

Oppimisessa korostuu niin yhdessä tekeminen, kuin henkilökohtaiset, räätälöidyt osaamisen kehittämispolut. Miten vastata paremmin muutokseen, kuin hyödyntämällä digitaalisia toimintoja vahvistavaa pedagogiikkaa? Oppimista tapahtuu kaikkialla, eikä se ole enää fyysiseen luokkatilaan sidottua. Keudassa hyödynnetään virtuaalisia tiloja mm. Suomen ainoaan, Tuusulanjärven rannalla sijaitsevan opetuspesulan toimintoihin tutustuessa. Opiskelijoiden kanssa tutustutaan ennalta koneisiin, laitteisiin ja käydään läpi turvallisuuteen liittyviä toiminnallisuuksia. ”Kun opiskelijat siirtyvät virtuaalitilasta oikeaan fyysiseen ympäristöön, vastassa onkin jo tutut työskentelytilat”, toteaa verkkopedagogiikan kehittäjä Kari Honkonen. ”Menemällä rohkeasti luovempiin, kokeilevampiin suuntiin, oppimisesta tulee leikkisämpää, merkityksellisempää ja opiskelijoillekin jää aidompi muistijälki”, iloitsee Honkonen. 

Yhteisöllinen Keuda 

”Yhteisöllisyyden kasvattaminen etenee Keudassa toiminnallisuuden kautta”, kuvaa kuntayhtymän johtaja Hannu Laurila.  Opiskelijoille luodaan innostava, arvostava ja kannustava ilmapiiri ja paikka, jossa opiskellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämispolun kautta kohti tulevaisuuden ammattia. ”Olemme ammatillisen koulutuksen asiantuntijoita ja tuotamme ketterästi osaamisen kehittämiseen liittyviä koulutuspalveluja yhdessä työelämän ja sidosryhmien kanssa”, toteaa Laurila. Työhyvinvointi on Keudan toiminnan peruspilareita ja henkilöstölle mahdollistetaan hyvät edellytykset toimia asiantuntijoina tehtävissään, avoimen ja keskustelevan työkulttuurin myötä. Panostukset oman osaamiseen vahvistamiseen ja tiimityöskentelyn kehittämiseen sekä johtamiseen ovat näkyneet koko henkilöstölle suunnatussa osaamisen kehittämisohjelmassa. Tällä tuetaan strategian, asiakaslupausten ja toimintakulttuurin siirtämistä arjen toiminnaksi. Koko vuoden kestävään osaamisen kehittämisohjelmaan osallistuu jokainen #keudalainen, jotta henkilöstö pääsee kehittämään osaamistaan ja työyhteisöä vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Työyhteisössä näkyy hyvä yhteishenki, aito välittäminen ja tekemisen meininki. ”Teemme asioita yhdessä, toisiamme arvostaen ja toimintaa uudistaen, rakentaen uniikkia Keudaa vastuulliseksi ja kestäväksi”, kertoo Laurila. 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda lukuina

  • Toimipisteitä 11
  • Henkilöstöä 650
  • 80 eri tutkintoa
  • 10 000 tutkintoon johtavaa opintosuoritusta vuosittain
  • Opiskelijapalaute 4/5

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi