Ulkoisista hallitusammattilaisista tukea kasvuhaluisille yrityksille


Ulkopuolisen osaamisen ja näkemyksen tuominen hallitukseen on tarpeen varsinkin yrityksen merkittävän kasvun tai kansainvälistymisen kynnyksellä tai jos yrityksen markkina- tai kilpailutilanne on muuttumassa.

”Yrittäjälle tulee helposti putkinäkö omaan toimintaan. Olet pärjännyt itse luomillasi tavoilla ja totuuksilla, niin miksi lähteä muuttamaan niitä?”, Hallituspartnerit Helsinki ry:n partneri Esa Kinnunen valottaa yrittäjän mielenmaisemaa.

Kinnunen tietää, mistä puhuu. Ennen nykyistä päivätyötään DNA:n iot-liiketoiminnan johtajana hän oli kasvattamassa pilviteknologioiden edelläkävijän Nordcloudin tyhjästä yhdeksi alansa johtavaksi toimijaksi Euroopassa.

”Aikoinaan yritystä perustaessa koko pilvitoimiala oli täysin uusi juttu, mutta meillä oli selvä visio sen mahdollisuuksista. Olin itse työskennellyt aiemmin suurissa monikansallisissa yrityksissä, mutta oman yrityksen kansainvälistymisen ensi askeleilla halusimme raskaan sarjan ammattilaisia hallitukseen auttamaan oikeiden päätösten tekemisessä.”

Ulkoisten hallitusammattilaisen haussa kannattaa miettiä, mitä osaamista yrityksen johdosta puuttuu suhteessa siihen, millaiseksi yrityksen halutaan kasvavan tulevaisuudessa.

”Kasvun tukena on hyvä olla monialainen hallitus.”

”Kasvun tukena on hyvä olla monialainen hallitus tai muu adviser-kokoonpano, joka auttaa yritystä tunnistamaan mahdollisuuksia ja riskejä jo ennalta, ja joka on tukemassa oikeiden etenemisvaihtoehtojen valitsemisessa.”

Hallituspartnerit Helsinki ry auttaa yrityksiä hallitusjäsenten löytämisessä Hallituspartnerit käyvät kuuntelemassa yritysten tarpeita ja tavoitteita, jonka pohjalta luodaan halutun hallitusammattilaisen osaajaprofiili. Tästä käynnistetään hakuprosessi, jonka tuloksena hallituspartnerien verkostosta löydetään yritysten tarpeisiin sopivia kokeneita, osaavia ja koulutettuja hallitusammattilaisia, jotka ovat halukkaita antamaan panoksensa yrityksen kehittämiseksi.

Hallituspartnerien työryhmä valitsee parhaiten kriteerit täyttävät hakijat haastatteluihin. Lopullisen päätöksen haastateltavista ja valittavasta hallitusjäsenestä tekee kuitenkin yritys aina itse.

”Toimitusjohtajan työ on monesti yksinäistä. Siinä roolissa on tärkeää, että hallituksessa on uskottuja henkilöitä, joiden kanssa voi avoimesti punnita yrityksen tulevaisuutta ja jotka aidosti haluavat auttaa yritystä kukoistamaan”, Kinnunen summaa ulkoisten hallitusammattilaisten hyötyä.

Lue lisää osoitteesta www.helsinki.hallituspartnerit.fi.

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Bisnes