Tyypin 2 diabeteksen hoito kehittyy ja hoitosuositukset muuttuvat uuden tutkimustiedon myötä


Lassi Nelimarkka

Tyypin 2 diabeteksen hoito lähtee edelleen siitä, että hoidetaan ensin elintavat ja sokerit kuntoon sekä aloitetaan lääkitys metformiinilla. Mutta siinä rinnalla korostetaan nyt entistä enemmän tiettyjen liitännäissairauksien hoitoa1-4.

”Hoidossa on tapahtunut paljon viimeisen viiden vuoden aikana, erityisesti niiden tyypin 2 diabetesta sairastavien kohdalla, joilla on myös valtimotauti ja/tai sydämen ja/tai munuaisten vajaatoimintaa. Nämä diabeteksen liitännäissairaudet ohjaavat olennaisesti lääkevalintoja”, pohjustaa sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri, LT, kliininen opettaja Lassi Nelimarkka³.

Uudet lääkkeet (SGLT2-estäjät ja GLP-1 agonistit) eivät vain hoida hyperglykemiaa vaan tutkitusti parantavat näiden potilaiden kardiovaskulaariennustetta6. Toisin kuin nyt, aikaisemmin lääkevalinnalla ei ollut niin suurta merkitystä hoidettaessa potilaiden korkeaa verensokeria, koska valmisteiden välillä ei ollut oleellista eroa potilaiden kardiovaskulaariennusteen kannalta⁵. Toki insuliinipuutteessa ensisijainen hoito on aina ollut insuliini¹⁴.”

Viimeisen viiden vuoden aikana tutkimustietoa on tullut runsaasti lisää. ”Tutkimustulosten perusteella päivitetyissä hoitosuosituksissa huomioidaan, että tietyissä tilanteissa on erittäin tärkeää valita potilaille sellaiset verensokeria alentavat lääkkeet, joilla on tutkitusti kardiovaskulaariennustenäyttö³,.”

SGLT2 -estäjät muuttivat tyypin 2 diabeteksen hoitoa

”Lähes sata vuotta pyrittiin diabeteksen hoidossa estämään sokerin erittyminen virtsaan. SGLT2-estäjien vaikutusmekanismi perustuu sokerin erittymiseen virtsaan, jota kautta verensokeriarvot laskevat” Nelimarkka kiteyttää.

Ensimmäiset tulokset SGLT2-estäjän kardiovaskulaarihyödyistä julkaistiin vuonna 2015, ja tulokset vahvistuivat viimeistään vuonna 2019 julkaistujen tutkimusten myötä, sillä kaikissa tutkimuksissa on pystytty kiistatta osoittamaan SGLT2-estäjien teho ja hyöty. Ne paitsi parantavat sydänsairaiden tyypin 2 diabeetikoiden ennustetta, myös estävät diabeettisen munuaistaudin kehittymistä ja hidastavat jo olemassa olevan taudin etenemistä”, Nelimarkka vahvistaa. Verensokerista riippumattomana vaikutuksena nämä lääkkeet vähentävät merkitsevästi sairaalahoidon tarvetta sydämen vajaatoiminnasta johtuen tyypin 2 diabeetikoilla.

Tyypin 1 diabetekseen hoitoon hyväksytyllä dapagliflotsiinilla on hyödyllisiä vaikutuksia myös tyypin 1 diabeteksessa insuliinin liitännäishoitona. Se vähentää mm. glukoosinvaihtelua, joka on tunnetusti itsenäinen liitännäissairauksien riskitekijä¹¹-¹³.

Uudet tutkimustulokset vahvistavat SGLT2-estäjien suotuisia vaikutuksia sydämen vajaatoimintaan ja diabeteksen munuaistautiin. ”Eipä ihme, että myös kardiologit ja nefrologit ovat innoissaan, sillä heidänkin lääkearsenaaliinsa on tullut jotain uutta”, Nelimarkka kertoo.

Hän summaa lopuksi: ”Tyypin 2 diabeetikoita tulee edelleen hoitaa kokonaisvaltaisesti aloittaen elintapahoidoista ja metformiinista, mutta hoidossa on entistä tärkeämpää huomioida potilaiden ennustetta oleellisesti heikentävät liitännäissairaudet, kuten sydämen ja munuaisten vajaatoiminta ja niiden ennaltaehkäisy – sokereita unohtamatta. SGLT2-estäjää valittaessa tulee huomioida potilaan munuaisfunktio, niiden mahdolliset haittavaikutukset ja mahdollisuus seurata potilaan hoitoa”.

Viitteet:

1. Tyypin 2 Diabetes: Käypä hoito –suositus, 2018 (viitattu 05/2020) www.kaypahoito.fi

2. Diabeteksen munuaistauti: Käypä hoito -suositus, 2020 (viitattu 05/2020) www.kaypahoito.fi

3. Buse, JB et al. Diabetologia 2019. https://doi.org/10.1007/s00125-019-05039-w

4. Arnett DK et al. J Am Coll Cardiol 2019; doi.org/10.1016/j.jacc.2019.03.010

5. Giugliano D et al. Diabetes Obes Metab 2020;22:149–157

6. Zelniker TA et al. Circulation 2019 Apr 23;139(17):2022-2031

7. Forxiga 10 mg valmisteyhteenveto

8. Jardiance valmisteyhteenveto

9. Invokana valmisteyhteenveto

10. Steglatro valmisteyhteenveto

11. Dandona D.et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2017 Nov;5(11):864-876

12. Mathieu C. et al. Diabetes Care 2018 Sep;41(9):1938-1946

13. Forxiga 5 mg valmisteyhteenveto

14. Insuliininpuutosdiabetes: Käypä hoito -suositus, 2018 (viitattu 05/2020)

www.kaypahoito.fi

Jaa tämä artikkeli


Terveys