Oppimisvaikeuksien tunnistamisesta lähtee polku sujuvampaan työhön


Tänä vuonna sata vuotta täyttävä Työväen Sivistysliitto (TSL) alkoi selvittää, miten heikkojen perustaitojen taustalla saattaa aikuisella olla oppimisvaikeuksia, ja miten oppimisvaikeuksia työpaikalla voidaan tukea, jotta kaikki saisivat osaamispotentiaalinsa käyttöön. Yhdessä asiantuntijakumppaneiden ja yritysten kanssa OPPI-VA-hanke tuotti Työ sujuvaksi! -materiaalin, joka tarjoaa yrityksille tietoa, vinkkejä ja työkaluja käytännön ratkaisujen tueksi.

”Pidetään kaikki mukana työn muutoksessa, ja työ sujuvana!”

”Materiaalin avulla pyritään lisäämään tietoa ja ymmärrystä siitä, miten jatkuva uuden oppiminen kuormittaa, jos oppimiseen liittyy vaikeuksia. Samalla se kannustaa yrityksiä panostamaan osaamiseen ja työturvallisuuteen löytämällä uusia tapoja perehdyttää, viestiä ja ohjata työn tekemistä. Näistä keinoista hyötyvät kaikki, eivät vain ne, joilla on oppimisvaikeuksia”, kertoo TSL:n hankekeskuksen päällikkö Mervi Ylitalo.

SOL Palvelut on yksi apuvälineitä ja hyötysovelluksia hyödyntäneistä yrityksistä. Henkilöstön kehitysjohtajan Merja Oljakan mukaan OPPI-VA-hanke alkoi Solilla työhyvinvointikyselyllä tutoreille, työhyvinvointimentoreille ja esimiehille. Siinä selvitettiin mm. oppimiseen vaikuttavia tekijöitä ja haasteita.

”Tuloksena teimme monimediaisen perehdytysmateriaalin elintarvikemyymälöiden siivouksen kriittisistä pisteistä helpottamaan henkilöstömme perehdyttämistä ja oppimista. Yhdistimme materiaalissa selkokielistä ohjeistusta kuviin ja videoihin vastataksemme erilaisiin oppimistapoihin”, Oljakka valottaa.

”Työyhteisö on luonut omaan toimintaansa sopivat perehdytysmateriaalit hankkeessa tarjottujen mahdollisuuksien pohjalta, mikä on ollut tarkoituskin. Tuloksena heillä työt sujuvat, hyvinvointi lisääntyy ja yrityksen tuottavuuskin paranee. Haluamme, että kaikki pidetään mukana työn muutoksessa, ja työ sujuvana!”, Ylitalo iloitsee.

www.tsl.fi/etusivu

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Kehittyvä Suomi