Työterveyshuolto kuuluu myös maatalousyrittäjälle


Työterveyshuolto on ehkäisevää, monipuolista terveydenhuoltoa ja perustuu työn ja työolojen tuntemiseen. Yrittäjälle työterveyshuolto on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa, omaa työhyvinvointia tukevaa toimintaa.

Maatalousyrittäjänä toimiminen vaatii hyvää työkykyä, koska työn vaatimukset ovat suurempia kuin monilla muilla toimialoilla. Maatalousyrittäjä huoltaa koneensa ja autonsa ennakoivasti, jotta kalusto pysyy kunnossa, joten miksei hän siis myös pitäisi huolta itsestään pysyäkseen toimintakykyisenä?

Riskit hallintaan yhteisvoimin

Työterveyshuolto neuvoo ja toimii ”terveyskonsulttina” ja sen perustehtävä on työkyvyn tukeminen. Maatalousyrittäjä on kuitenkin itse oman työnsä paras asiantuntija ja hänen pitää ottaa vastuu omasta työhyvinvoinnistaan.

– Maatalousyrittäjän jaksaminen, tapaturmien välttäminen, työolot, henkinen kestävyys… Esimerkiksi isolla maatilalla on paljon työterveydellisiä riskejä, jotka on syytä kartoittaa, kehittämispäällikkö Jukka Mäittälä Työterveyslaitoksesta painottaa.

Työterveyspalvelujen hankintainto vaihtelee alueittain ja tuotantosuunnittain. Karjataloudessa palveluita on ostanut jopa 75 prosenttia yrittäjistä, kun taas esimerkiksi sivutoimisista viljanviljelijöistä asiasta on innostunut vasta vajaa neljännes.

– Valtaosa maatalousyrittäjistä, jotka ovat ostaneet työterveyspalveluja, ovat tyytyväisiä niihin. Panostus työkykyyn on investointi tuottavuuteen, johtava asiantuntija Jalmari Heikkonen TTL:stä kertoo.

Työterveyshuoltoon liittyy tiettyyn enimmäismäärään saakka maksuton tilakäynti. Kela korvaa pääosan työterveyspalvelun maksuista, ja muu osa on yrittäjälle verovähennyskelpoista.

Tietoa tarjolla monin tavoin

Työterveyteen liittyy monia osa-alueita ja termistöä, jotka eivät välttämättä ole kaikille maatalousyrittäjille tuttua. Esimerkiksi Työterveyslaitoksen julkaisema Työterveyspalvelujen ostajan opas maatalousyrittäjälle antaa tärkeästä aiheesta lisätietoja.

Lisätietoja:

www.ttl.fi/tyoterveyspalvelujen-ostajan-opas-maatalousyrittajalle
www.ttl.fi/maatalous
www.tyoterveydeksi.fi

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi