Työsuhdepyöräily ennennäkemättömässä suosiossa uuden veroedun myötä


Uudistunut pyöräetu mahdollistaa työsuhdepyörän hankinnan ansiotuloverosta vapaana etuna 1 200 € asti/vuosi. Edusta kiinnostuneet työnantajat tekevät tilauksia jo vuodelle 2022. Ennakkotilaus helpottaa työnantajaa ja mahdollistaa parhaan pyörien saatavuuden työntekijöille. 

Työsuhdepyöräksi käy perin-teinen pyörä tai sähköpyörä, jonka moottori avustaa vain poljettaessa. Työnantaja vas-taa hankinnasta ja tarjoaa edun palkan päälle tai vähentää edun arvon työntekijän bruttopalkas-ta. Tyypillisesti pyörä hankitaan 2–4 vuoden rahoitus- tai leas-ing-sopimuksella tai suoraostona. Sopimuksen päättyessä työnteki-jä voi lunastaa pyörän itselleen. Vuonna 2009 perustettu Elec-trobike on Suomen vanhin säh-köpyöriin erikoistunut yritys. Se on myös aloittanut ensimmäisenä toimijana sähkö-pyöräleasingin, jo yli 5 vuotta sitten. Yrityksellä on asiakkainaan pörssiyrityksistä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä julkiselta sektorilta esimerkiksi Tampereen kaupunki.

”Palvelumallimme mahdollistaa, että leasing on oikeasti kuluton ja koostuu vain pyörän hankintahinnasta. ”

”Työsuhdepyörän hankkimi-nen kauttamme on vaivatonta ja luotettavaa, sillä maahantu-ojana vastaamme pyöristämme suoraan. Kansainvälisen verkoston avulla pystymme takaamaan saatavuuden tuleval-le kaudelle,” kertoo Electrobiken perustaja, Jani Jokinen.

”Räätälöimme aina asiak-kaan tarpeisiin sopivan leas-ing-paketin. Ammattitaitoinen huoltotiimimme varmistaa, että työntekijä saa aina henkilö-kohtaista apua huoltotilanteissa. Palvelumallimme mahdollistaa, että leasing on oikeasti kuluton ja koostuu vain pyörän hankin-tahinnasta, eikä hintoihin lisätä palvelumaksuja tai muita sivuku-luja. Maahantuomalla pyörät itse, pystymme antamaan joustoa hinnoitteluun ja palautuksiin.”

Etuja työnantajalle & työntekijälle

Edun myötä työsuhdesäh-köpyörien suosio on ollut en-nenäkemättömässä kasvussa ja Jokinen näkee työsuhdepyöräilyn tuovan merkittäviä etuja sekä työntekijälle että työnantajal-le. Työntekijä saa käyttöönsä haluamansa sähköpyörän sekä nauttii työmatkapyöräilyn posii-tivisista terveysvaikutuksista. Kun työmatka taitetaan auton sijaan pyörällä, vähenevät myös ilmas-topäästöt.

Työnantajalle taas koituu taloudellista hyötyä, sillä leas-ing-sopimuksen kuukausimaksu tai pyörän hankintahinta voidaan vähentää yhteisöverotuksessa. Työnantaja voi siis mahdollistaa edun siten, ettei siitä aiheudu lainkaan kustannuksia.

”Kasvaneen kiinnostuksen myötä tilaukset tehdäänkin jo järjestäen vuodelle 2022 ja paras aika sopimuksen tekemiselle ensivuoden saatavuutta ajatellen onkin nyt”, Jokinen kertoo. 

Lisätietoja Electrobike työsuhdepyöristä tyosuhdepolkupyora.fi ja yritysmyynti@electrobike.fi 

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi