Turvaa työn muutoksissa


”Työttömyysvakuutusmaksut ovat tärkeä osa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusta. Työttömyysturvan lisäksi niillä rahoitetaan aikuiskoulutusetuuksia, eläketurvaa ja palkkaturvaa”, kertoo Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki.

Työttömyysvakuutusjärjestelmä on meillä työmarkkinoiden yhteinen asia. Vuonna 2019 työntekijän työttömyysvakuutusmaksu on 1,5 prosenttia palkasta. Työnantajamaksu on keskimäärin samansuuruinen eli 1,5 pro- senttia palkkasummasta. Työnantaja suorittaa maksut Työllisyysrahastolle.

”Pyrimme vastaamaan muuttuvan työelämän haasteisiin ja palvelemaan yhä paremmin asiakkaitamme. Uuden tulorekisterin ansiosta maksujen hoitaminen on entistä vaivattomampaa”, Metsämäki kertoo.

Suhdannepuskuri tasaa maksut

Työllisyysrahaston vuositulos siirretään suhdannepuskuriin, ja sitä pyritään keräämään hyvinä aikoina. Puskurin varoja voidaan käyttää huonoina aikoina kasvaneiden etuusmenojen rahoitukseen. Näin tasataan heilahteluita maksuissa ja tuetaan kansantalouden kehitystä Suomessa.

”Meillä on nyt 20 vuoden kokemus suhdannepuskurista. Sillä on tasattu useampaankin otteeseen kansantalouden suhdannevaihteluista aiheutuvia maksupaineita”, kertoo talouden ja rahoituksen johtaja Tapio Oksanen.

Puskurit ovat olleet tarpeen 2001-2003 IT- kuplan puhkeamisen aikoihin ja 2008-2010 nanssikriisin yhteydessä, kun työttömyys lisääntyi jyrkästi. Kolmas taantuma oli vuosina 2012-2016, jolloin työttömyys lisääntyi neljänä vuotena peräkkäin.

”Viimeiset kaksi vuotta taas ovat olleet erittäin myönteisiä Suomen taloudessa. Työllisyys on parantunut ja työttömyys vähentynyt. Rahaston ylijäämä oli viime vuonna lähes 860 miljoonaa euroa”, Oksanen huomauttaa. ”Puskurissa on taas rahaa pahojen päivien varalle.”

Työttömyysvakuutusrahasto TVR ja Koulutusrahasto yhdistyivät Työllisyysrahastoksi 1.1.2019.

Työllisyysrahasto rahoittaa suomalaista sosiaaliturvaa ja osaamisen kehittämistä yhteensä 3 miljardilla eurolla tänä vuonna.

https://www.tyollisyysrahasto.fi/

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Koulu, oppiminen