Työhyvinvointi on strateginen valinta


Työhyvinvointikortti-koulutus luo yhteisen käsityksen työhyvinvoinnista,
jäsentää rooleja ja vastuita sekä luo uutta innostusta meneillään olevaan kehittämiseen. Maailman johtavalla terveysteknologiayhtiöllä Thermo Ficher Scientificilla Työhyvinvointikorttikoulutuksen on suorittanut neljässä vuodessa yhteensä 120 henkeä, joista puolet on esimiehiä.

”Yhtenäisellä koulutuksella tuemme laatimaamme työkykystrategiaa. Olemme saaneet saman kielen, käsitteet ja ymmärrämme, mihin olemme menossa”, HR-johtaja Johanna Tuomisto selittää. Yhtiön jatkuvassa kasvussa yhtenäinen työkykyjohtamisen linja on merkityksellinen. Työhyvinvointikorttikoulutus on täyttänyt lähtökohtaiset tavoitteet.

”Esimiehet ymmärtävät, mitä hyvinvointi ja työkyky ovat. Siinä on syvä liiketaloudellinen merkitys, miten henkilöstö voi.”

Jokainen tuo aamulla työpaikalle tullessaan jotain: hyvää tai huonoa. Tuomiston mukaan yrityksessä on panostettu johtamiseen ja työhyvinvointiin monipuolisesti. Sairauspoissaolot ovat laskeneet ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn leadership-barometrin tulokset ovat kehittyneet myönteisesti. ”Koulutus on suositeltavaa uusille esimiehille, kertaus kaikille”, Tuomisto summaa

”Siinä on syvä liiketaloudellinen merkitys, miten henkilöstö voi.”

Oulu kouluttaa laajalti

Työhyvinvointikortti-koulutukset ovat osa Oulun kaupungin työsuojelun suunnitelmaa. Isolla työnantajalla on käytössään oman talon kouluttajat.

”Olemme saaneet ideoita, kuinka toimia erilaisissa tilanteissa. Vertaistuki on hyödyllistä, kun kuulee toisten osallistujien onnistuneista ratkaisuista”, kertoo palveluesimies Päivi Rintasaari Kaakkurin Hyvinvointikeskuksesta. Hänen mukaansa fokus pysyy työhyvinvointiasioissa pitkäjänteisemmin, kun on saatu tietoa, mikä koetaan hyvänä käytäntönä ja mikä kaipaa kehittämistä.

Mikä on Työhyvinvointikortti?

Päivän kestävä koulutus innostaa ja ohjaa johtoa sekä henkilöstöä kehittämään työpaikkaansa yhteisvoimin. Koulutus antaa vastauksia muun muassa kysymyksiin, mistä työhyvinvointi rakentuu sekä miten johtamisella ja työyhteisön keinoin parannetaan työhyvinvointia. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on kuva siitä, miten hyvinvointia voidaan edistää ja mitä toimenpiteitä erilaiset tilanteet vaativat.

Lisätietoja: www.työhyvinvointikortti.fi.

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Työelämä